ปตท. รับรางวัล คณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น ประจำปีนี้ 2 รางวัล

19/11/2015 | 1887 | Tags : Event cate_sub_3_1

ปตท. รับรางวัล คณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น ประจำปีนี้ 2 รางวัล

            คณะกรรมการ ปตท. นำโดย นายวิชัย อัศรัสกร พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายดอน วสันตพฤกษ์ และนายชวลิต พิชาลัย  และ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  ปตท. จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล "คณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น ประจำปี 2558และ รางวัล "เกียรติคุณพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีต่อเนื่อง"  จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อยกย่องและส่งเสริมคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  คำนึงถึงความโปร่งใส เป็นธรรม อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการยกระดับมาตรฐานคณะกรรมการ และส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ณ ห้อง บอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์

.....................


Comment : ปตท. รับรางวัล คณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น ประจำปีนี้ 2 รางวัล
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ