บางจากฯ คว้า 2 รางวัลคณะกรรมการแห่งปี

19/11/2015 | 2101 | Tags : Event cate_sub_3_1

บางจากฯ คว้า รางวัลคณะกรรมการแห่งปี


           นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการโครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ คณะกรรมการแห่งปี ? ดีเด่น และรางวัลเกียรติคุณพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีต่อเนื่อง ให้แก่นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรักษาคุณภาพในการปฏิบัติงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง ในงานมอบประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี ประจำปี 2558 "Board of the Year Awards 2015ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ เมื่อเร็วๆ นี้

-----------------


Comment : บางจากฯ คว้า 2 รางวัลคณะกรรมการแห่งปี
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ