รมว.อนันตพร ร่วมประชุม IEA หนุนนวัตกรรมพลังงานสะอาด ที่ปารีส

19/11/2015 | 1804 | Tags : News cate_sub_2_1

รมว.อนันตพร ร่วมประชุม IEA หนุนนวัตกรรมพลังงานสะอาด ที่ปารีส 


            พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  พร้อมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมการประชุม IEA Ministerial Meeting  2015  ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่าง ระหว่างวันที่ 17-18  พ.ย. 2558  ร่วมหารือประเทศสมาชิก IEA  29 ประเทศ อาทิ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย อิตาลี และญี่ปุ่น เป็นครั้งแรกในฐานะประเทศพันธมิตรที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ภายใต้หัวข้อหลัก "นวัตกรรมพลังงานสะอาด และมั่นคงในอนาคต"การประชุมครั้งนี้ ประเทศสมาชิก IEAและประเทศพันธมิตรได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินการด้านพลังงานก่อนการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP 21) ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม 

           

           โดยกำหนดกรอบแนวทางไว้ 3 ด้าน คือ1. การขยายขอบข่ายความร่วมมือด้านพลังงานของ IEAไปยังประเทศพันธมิตรที่ไม่ได้เป็นสมาชิก 2.การรักษาความมั่นคงด้านพลังงานรับมือสถานการณ์ด้านพลังงานของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  3.การพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นอนาคตของการพัฒนาพลังงานโลกให้เกิดความยั่งยืนและเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2 ใน3 ของการปล่อยก๊าซทั้งหมดจากทั่วโลก 

   

         นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทย ได้เข้าพบ Dr.Fathi Birol ผู้อำนวยการทบวงพลังงานระหว่างประเทศ หรือ IEA และหารือถึงความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานระหว่างกระทรวงพลังงานและ IEA เกี่ยวกับการพัฒนาระบบรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน เพื่อรองรับปัญหาสถานการณ์พลังงานของประเทศไทยในอนาคต พร้อมหารือทวิภาคีกับ Mr. Tord Lien รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและปิโตรเลียมประเทศนอร์เวย์ ในฐานะประเทศนอร์เวย์เป็นผู้ผลิตปิโตรเลียมที่สำคัญของโลก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านระบบสัมปทานปิโตรเลียม

...................................................

Comment : รมว.อนันตพร ร่วมประชุม IEA หนุนนวัตกรรมพลังงานสะอาด ที่ปารีส
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ