ก.พลังงานชี้ก้อนน้ำมันดิน ที่ชายหาดชุมพร ไม่ได้มาจากการขุดสำรวจปิโตรเลียม

30/11/2015 | 1762 | Tags : News cate_sub_2_1

ก.พลังงานชี้ก้อนน้ำมันดิน ที่ชายหาดชุมพร ไม่ได้มาจากการขุดสำรวจปิโตรเลียม


นายวีระศักดิ์  พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชี้แจงกรณีการเกิดก้อนน้ำมันขึ้นที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2558 ว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้ตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทผู้รับสัมปทานทุกรายที่มีการดำเนินการในอ่าวไทยอย่างสม่ำเสมอพบว่า ไม่มีการรั่วไหลของน้ำมันดิบจากแท่นผลิตในอ่าวไทย อีกทั้งในพื้นที่จังหวัดชุมพรก็ไม่มีกิจกรรมการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยมีการเจาะหลุมสำรวจล่าสุด เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการขุดเจาะหลุมของแหล่งนางนวล ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) แต่พบว่า หลุมดังกล่าวไม่พบน้ำมันและทำการปิดหลุมเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ยืนยันได้ว่าก้อนน้ำมันดินที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

"อย่างไรก็ตามเพื่อให้มีหลักฐานทางวิชาการยืนยันพิสูจน์เหตุการณ์ดังกล่าว กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้ประสานกับพลังงานจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่ ในการเก็บตัวอย่างก้อนน้ำมันดินและส่งวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ รวมถึงประสานขอความร่วมมือไปยังสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ(GISDA)เพื่อช่วยตรวจหาว่าก้อนน้ำมันดินถูกปล่อยมาจากที่ใด ทั้งนี้ หากได้ผลการตรวจสอบจะแจ้งให้ทราบต่อไป" อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าว

..................

Comment : ก.พลังงานชี้ก้อนน้ำมันดิน ที่ชายหาดชุมพร ไม่ได้มาจากการขุดสำรวจปิโตรเลียม
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ