ครม.มีมติ ส่งกฤษฎีกาแก้ 26ประเด็นร่างแก้ไขพรบ.ปิโตรเลียม2ฉบับ ก่อนเสนอเข้า ครม.ใหม่

08/12/2015 | 1213 | Tags : News cate_sub_2_1

ครม.มีมติ ส่งกฤษฎีกาแก้ 26ประเด็นร่างแก้ไขพรบ.ปิโตรเลียม2ฉบับ ก่อนเสนอเข้า ครม.ใหม่
 

       พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้เสนอคำชี้แจงในแต่ละประเด็นของร่างกฎหมายปิโตรเลียมและร่างพ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ทั้งสองฉบับต่อ ครม. ภายหลังจากที่ได้มีการหารือกับคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 และ พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 ของ สนช. ไว้แล้ว 

         สำหรับขั้นตอนจากนี้จะส่งร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียมทั้ง 2 ฉบับให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปทบทวนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 26 ประเด็นที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกัน เช่น เรื่องระบบสัมปทาน การแบ่งปันผลผลิต การจ้างผลิต การจัดตั้งบริษัทน้ำมันแห่งชาติ เป็นต้น และให้นำกลับมาเสนอ ครม.อีกครั้ง แต่คงไม่ทันภายในสิ้นปี 2558 นี้

        นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.วันนี้ 8 ธ.ค. 2558 ได้เห็นชอบในหลักการร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียม  และร่างพ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.2514  ซึ่งการแก้ไข พ.ร.บ.ดังกล่าว ส่วนหนึ่งรองรับการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21  เพื่อเพิ่มทางเลือกการให้สิทธิการสำรวจเป็นระบบสัมปทาน หรือแบ่งปันผลผลิต(PSC)

       ทางด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ครม. ได้ส่งร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม ให้กฤษฎีกาปรับแก้ ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป

       สำหรับในช่วงเช้าเวลา 11.00 น. ของวันที่ 8 ธ.ค. 2558 กลุ่มเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) นำโดยนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ผู้ประสานงานเครือข่าย ได้เดินทางที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ถนนพิษณุโลก พร้อมยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อเรียกร้องขอให้ยุติการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. ... และพ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ... ซึ่งเสนอโดยกระทรวงพลังงานที่เข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)

       รวมทั้งขอให้ตั้งคณะทำงานยกร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. ... และพ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ... ตามการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญปัญหาการบังคับใช้พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. ...และ พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)  โดยมีนายกมล สุขสมบูรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นผู้แทนรับเรื่องดังกล่าว

          นายปานเทพ กล่าวอีกว่า สาระสำคัญในร่างแก้ไขพ.ร.บ.ปิโตรเลียมของกระทรวงพลังงาน ได้เพิ่มคำว่า "แบ่งปันผลผลิต" เข้ามา แต่ไม่ใช่ระบบแบ่งปันผลผลิตที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลกจริง จึงขาดความโปร่งใสในการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน และไม่ได้แก้ไขเรื่องการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดิน จึงขอให้นายกรัฐมนตรียุติการพิจารณาร่างแก้ไขร่างพ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ ที่เสนอโดยกระทรวงพลังงาน และขอให้ตั้งคณะทำงานยกร่างพ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับตามผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 และพ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 ของสนช.

------------------------
Comment : ครม.มีมติ ส่งกฤษฎีกาแก้ 26ประเด็นร่างแก้ไขพรบ.ปิโตรเลียม2ฉบับ ก่อนเสนอเข้า ครม.ใหม่
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ