กกพ.เผย 219รายผ่านคุณสมบัติโซล่าร์ฟาร์มราชการ เตรียมจับฉลาก15 ธ.ค.นี้

12/12/2015 | 1410 | Tags : News cate_sub_2_1

กกพ.เผย 219รายผ่านคุณสมบัติโซล่าร์ฟาร์มราชการ เตรียมจับฉลาก15 ธ.ค.นี้ 

       นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) หรือเรกูเลเตอร์  เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ได้ปิดยื่นคำขอรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร (โซลาร์ฟาร์ม ) เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2558 ที่ผ่านมา มีผู้ยื่นคำขอขายไฟฟ้า รวมจำนวน 604 ราย (มีผู้ถอนคำขอออกไปจำนวน 14 ราย) เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองผู้ยื่นคำขอที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
     
      โดยมีคณะอนุกรรมการที่มาจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือก ซึ่งได้พิจารณาความครบถ้วนของเอกสาร โดยเฉพาะที่ดินจัดตั้งโครงการต้องอยู่ในเขตพื้นที่ตามประกาศข้อมูลศักยภาพของระบบไฟฟ้า รวมทั้งได้พิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง เป็นต้น และความพร้อมของเงินทุน 
  
      ซึ่งพบว่ามีผู้ยื่นคำขอขายไฟฟ้าที่ผ่านคุณสมบัติเพื่อเข้าสู่การคัดเลือกโดยการจับสลาก รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 219 ราย (หน่วยงานราชการ จำนวน 121 ราย และสหกรณ์ภาคการเกษตร จำนวน 98 ราย) และคิดเป็นปริมาณการเสนอขายไฟฟ้ารวมเป็นจำนวน 1,028.67 เมกะวัตต์ และเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ในเฟสแรกจำนวน 600 เมกะวัตต์ ยังคงสูงกว่าเป้าหมายอยู่ 

     "สำหรับจำนวนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ 385 ราย ซึ่งเป็นจำนวนที่มากอยู่นั้น สาเหตุสำคัญที่ส่วนใหญ่ไม่ผ่านคุณสมบัติการคัดเลือก ก็เนื่องจากติดกฎหมายผังเมืองไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้า ถึงแม้จะอยู่ในเขตพื้นที่ตามประกาศข้อมูลศักยภาพของระบบไฟฟ้าก็ตามที" 

     โดยในขั้นตอนต่อไป กกพ. จะคัดกรองผู้ยื่นคำขอที่ผ่านคุณสมบัติด้วยวิธีจับสลาก เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้า ในเฟสแรก จำนวน 600 เมกกะวัตต์  ซึ่งในวันอังคารที่ 15 ธ.ค. 2558 นี้ จะดำเนินการจับสลากเพื่อคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าในโครงการนี้ ณ ห้องวิภาวดีบอลรูมบีและซี โรงแรมเซ้นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

     ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติต้องนำเอกสารใบรับคำขอที่ได้รับในวันสมัคร ไปแสดงตนเพื่อลงทะเบียนในเวลา 08.00 ? 09.30 น. ก่อนทำการจับสลากตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และสำนักงาน กกพ. จะประกาศผลการคัดเลือกในเบื้องต้นหลังจากจับสลากทุกโครงการแล้วเสร็จ และประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการในวันที่  24 ธ.ค. 2558 ก่อนที่จะสามารถจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ภายในเดือนก.ย. 2559 ทั้งนี้ ผู้สนใจติดตามรายละเอียดหลักเกณฑ์การจับสลากเพิ่มเติมได้ที่ www.erc.or.th  นายวีระพลฯ ได้กล่าวเพิ่มเติม
?????????????????????????
Comment : กกพ.เผย 219รายผ่านคุณสมบัติโซล่าร์ฟาร์มราชการ เตรียมจับฉลาก15 ธ.ค.นี้
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ