1 ปี ก.พลังงาน ปลดหนี้กองทุนน้ำมัน7พันล้านสำเร็จ

24/12/2015 | 1219 | Tags : News cate_sub_2_1

1 ปี ก.พลังงาน ปลดหนี้กองทุนน้ำมัน7พันล้านสำเร็จ


       พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยผลการทำงานในรอบ 1 ปี 2558 ของกระทรวงพลังงาน โดยได้ดำเนินการตามนโยบายมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหาการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อแก้ไขปัญหากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีหนี้สินสะสมกว่า 7,000 ล้านบาทให้กลับมามีเงินสะสมถึง 4 หมื่นล้านบาท  

       รวมถึงการปรับโครงสร้างราคาก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี)ให้สะท้อนต้นทุนการจัดหา ปรับให้เป็นราคาเดียวกัน,แก้ไขปัญหาการส่งเริมพลังงานทดแทนที่หยุดชะงักลงโดยปลดล็อคกระบวนการออกใบอนุญาตให้รวดเร็วขึ้น เช่น การออกใบอนุญาตตามกฎหมายโรงงาน รง.4  การอนุโลมให้ย้ายพื้นที่ติดตั้งโซลาร์ฟาร์มให้สอดรับกับสายส่งไฟฟ้าทำให้สามารถอนุมัติโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจำนว 269 โครงการ กว่า 1,597 เมกะวัตต์

      การปรับเปลี่ยนระบบการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากแอดเดอร์ เป็น ฟีดอินทารีฟ หรือ เอฟไอที ทำให้ราคารับซื้อสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตไฟฟ้า,การลดปัญหาการผูกขาดกิจการด้านพลังงาน โดยให้ บริษัท ปตท.จำหน่ายหุ้นที่ถืออยู่ในโรงกลั่นบางจากและSPRC ออกไป เพื่อให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจโรงกลั่น พร้อมเดินหน้ารับซื้อไฟฟ้าจากเพื่อนบ้าน โดยมีการทำลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU)กับพม่า ทำ MOU กับรัสเซีย  

      สำหรับภาระกิจต่อไปของกระทรวงพลังงานในปี 2559-2560 จะเดินหน้าขับเคลื่อนภายใต้แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว ทั้ง 5 แผน คือแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP แผนอนุรักษ์พลังงาน หรือ EEP แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก หรือ AEDP  แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ หรือ GAS  และแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ OIL ซึ่งเมื่อสิ้นสุดแผนจะทำให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน จัดหาพลังงานได้เพียงพอกับความต้องการใช้ของประชาชน  โดยจะมีระดับการผลิตไฟฟ้าสำรองไม่ต่ำกว่า 15% ของความต้องการใช้พลังงานสูงสุด เพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนให้เป็น 30% จากการใชัพลังงานรวมทั้งหมด ภายในปี 2579 โดยคาดว่าจะสามารถลดการใช้พลังงานเป็นมูลค่า 842,130 ล้านบาทต่อปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์ได้ 317 ล้านตัน 
.........................
Comment : 1 ปี ก.พลังงาน ปลดหนี้กองทุนน้ำมัน7พันล้านสำเร็จ