สถาบันวิทยสิริเมธีเปิดรับสมัครนิสิต มอบทุนการศึกษาไม่ผูกมัด มุ่งปั้นนักวิจัยชั้นนำ

30/12/2015 | 1927 | Tags : Energy Update cate_sub_4_1

สถาบันวิทยสิริเมธีเปิดรับสมัครนิสิต มอบทุนการศึกษาไม่ผูกมัด มุ่งปั้นนักวิจัยชั้นนำ 


        นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันวิทยสิริเมธีเปิดรับสมัครนิสิต รับทุนการศึกษาแบบไม่ผูกมัด เพื่อมุ่งปั้นนักวิจัยชั้นนำ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาทุกคนจะได้รับทุนการศึกษาแบบไม่มีข้อผูกมัด อาทิ ทุนการศึกษาเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร (300,000 บาทต่อปีการศึกษา) ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน (15,000 ? 20,000 บาทต่อเดือน) ทุนสนับสนุนการทำวิจัย ฯลฯ  โดยในปีการศึกษา 2559 นี้ สถาบันวิทยสิริเมธีเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ และสำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ซึ่งกำหนดเปิดเรียนในเดือนส.ค. 2559

       ทั้งนี้กลุ่ม ปตท. เล็งเห็นว่าประเทศไทยควรมีสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิจัยอย่างแท้จริง จึงได้จัดตั้ง มูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการก่อตั้งสถาบันวิทยสิริเมธี ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทัดเทียมสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับโลก มุ่งเน้นงานวิจัยชั้นแนวหน้า เพื่อสร้างบุคลากรที่ดีเลิศ เป็นเสาหลักให้แก่ประเทศ ให้สามารถสร้างและใช้องค์ความรู้ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อน และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

       "ปตท. มุ่งวางรากฐานในการสร้าง ?คน? และมุ่งสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็น ?สังคมอุดมปัญญา? ดังนั้น จึงได้ทุ่มเท และสนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยโดยไม่มีพันธะใดใด มุ่งเน้นให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และมีคุณธรรม เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ?คน? และเป็นการเพิ่มต้นทุนทางสังคมให้แก่ประเทศ  แนวความคิดของสถาบันวิทยสิริเมธี จึงมีแนวคิดแตกต่างและสร้างสรรค์ในการจัดการศึกษาที่สามารถตอบโจทย์ และพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีศักยภาพที่โดดเด่น เพื่อก้าวสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จในอนาคต" นายเทวินทร์ กล่าว
           
        นอกจากนี้ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม VISTEC Open House ในวันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 ม.ค. 2559 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์บนเว็บไซต์ได้ที่www.vistec.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัครนิสิต (คุณธศิกาญจน์ โพธิ์พรมศรี)      อีเมล : thasikan.p@vistec.ac.th โทร: +66 33-014-116 


     สำหรับผู้ที่สนใจ  เข้าศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) มุ่งผลิตนักวิจัย ขับเคลื่อนสังคมไทย สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ม.ค.  2559
......................

        
Comment : สถาบันวิทยสิริเมธีเปิดรับสมัครนิสิต มอบทุนการศึกษาไม่ผูกมัด มุ่งปั้นนักวิจัยชั้นนำ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ