กบง.ตรึงราคา LPG ม.ค.22.29บาทต่อกก. จ่อลอยตัวNGVก.พ.นี้

05/01/2016 | 1520 | Tags : News cate_sub_2_1

กบง.ตรึงราคา LPG ม.ค.22.29บาทต่อกก. จ่อลอยตัวNGVก.พ.นี้

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงงาน(กบง.) ว่า ที่ประชุม กบง.มีติให้เตรียมลอยตัวราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(เอ็นจีวี) ในเดือน ก.พ. 2559 นี้ เนื่องจากคาดการณ์ว่าราคาต้นทุนตลาดโลกจะลงมาแตะ 13.50 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาที่จำหน่ายหน้าปั๊มอยู่ในปัจจุบัน โดยการลอยตัวดังกล่าวจะไม่กระทบต่อราคาเอ็นจีวีแต่อย่างใด และการลอยตัวดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดผู้ประกอบการเอกชนเข้ามาลงทุนธุรกิจปั๊มเอ็นจีวีมากขึ้นด้วย โดยคาดว่าจะมีค่าการตลาดที่เหมาะสมอยู่ที่ 3.43 บาทต่อกิโลกรัม

พร้อมกันนี้ยังให้ตรึงราคาก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี)ประจำเดือน ม.ค. 2559 ไว้เท่าเดิม 22.29 บาทต่อกิโลกรัม แม้ราคาแอลพีจีตลาดโลกจะปรับลดลงเหลือ 363 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน หรือลดลงจากเดือนก่อนมีราคาอยู่ที่ 466 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน การไม่ปรับลดราคาในครั้งนี้ส่งผลให้กองทุนแอลพีจีมีเงินไหลเข้า 23.3 สตางค์ต่อกิโลกรัม หรือ 70 ล้านบาทต่อเดือน แต่ต้องมีการชดเชยค่าขนส่งไปยังคลังแอลพีจีต่างจังหวัดกว่า 70 ล้านบาทต่อเดือน เท่ากับครั้งนี้แทบจะไม่มีเงินไหลเข้ากองทุนฯแต่อย่างใด

สำหรับปัจจุบันสถานะกองทุนน้ำมันชื้อเพลิงมีเงินอยู่ 42,491 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีสำหรับใช้ดูแลราคาน้ำมัน 35,129 ล้านบาท และบัญชีเงินดูแลแอลพีจี 7,362 ล้านบาท อย่างไรก็ตามได้เตรียมศึกษาปริมาณเงินเก็บที่เหมาะสม เบื้องต้นคาดว่าจะเก็บไว้ไม่เกิน 48,000 ล้านบาท เพื่อดูแลเสถียรภาพราคาน้ำมันและแอลพีจีต่อไป

นอกจากนี้กระทรวงพลังงานจะให้มีการนำร่องโครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคา(โซล่ารูฟท็อป)เสรี 100 เมกะวัตต์ โดยจะให้มีการทดลองติดตั้งเพื่อใช้เองและขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวง 50 เมกะวัตต์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(พีอีเอ) 50 เมกะวัตต์ โดยใช้เวลาเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลประมาณการใช้ประมาณ 1 ปี ก่อนจะเปิดโครงการอย่างเป็นทางการต่อไป

รวมถึงได้กำหนดให้พิจารณาสูตรคำนวณราคาสัดส่วนผสมเอทานอลและไบโอดีเซลในขั้นต่ำและขั้นสูง จากเดิมผู้ประกอบการจะใช้สูตรขั้นสูงในการคำนวณต้นทุนราคาน้ำมัน ดังนั้นจึงมีการปรับสูตรคำนวณใหม่โดยใช้ขั้นต่ำแทน อาทิ การคำนวณสัดส่วนผสมเอทานอลของแก๊สโซฮอล์อี 85 ซึ่งกำหนดัดส่วนผสมเอทานอลไว้ที่ 75-85% ก็ให้ผสมขั้นต่ำและใช้เกณฑ์ขั้นต่ำในการคำนวณต้นทุนแทน คาดว่าจะสามารถลดราคาหน้าโรงกลั่นได้ 1 บาทต่อลิตร เป็นต้นและจะมีผลต่อราคาหน้าปั๊มต่อไป

-------------------------

s: auto;text-align:start;widows: 1;-webkit-text-stroke-width: 0px; word-spacing:0px'>% ก็ให้ผสมขั้นต่ำและใช้เกณฑ์ขั้นต่ำในการคำนวณต้นทุนแทน คาดว่าจะสามารถลดราคาหน้าโรงกลั่นได้ 1 บาทต่อลิตร เป็นต้นและจะมีผลต่อราคาหน้าปั๊มต่อไป

สำหรับการประชุม กบง.ในครั้งนี้ใช้เวลาประชุมกว่า 4 ชั่วโมง โดยต้องเปลี่ยนไปประชุมที่ห้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชั้นที่ 25 ของตึกเอ็นโก้ แทนที่จะประชุมชั้น 15 ตามปกติ เนื่องจากเกิดปัญหาน้ำไหลท่วมพื้นที่บางส่วนของชั้น 15 ซึ่งเป็นชั้นสำหรับจัดประชุมเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากความประมาทในการเปิดวาวส์ท่อน้ำใหญ่โดยไม่ได้ตรวจสอบว่ามีบางก๊อกน้ำเปิดอยู่ ทำให้น้ำไหลนองพื้นที่ประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งทางเอ็นโก้ต้องปิดชั้น 15 เพื่อทำการซ่อมแซมต่อไป

-------------------------

Comment : กบง.ตรึงราคา LPG ม.ค.22.29บาทต่อกก. จ่อลอยตัวNGVก.พ.นี้
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ