กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน-ปตท. ร่วมพัฒนาช่างซ่อมรถยนต์ไทย

11/01/2016 | 2351 | Tags : Event cate_sub_3_1

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน-ปตท. ร่วมพัฒนาช่างซ่อมรถยนต์ไทย    

        

        หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และ นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่พนักงานศูนย์บริการรถยนต์ ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรอบรมสร้างทักษะฝีมือช่างซ่อมรถยนต์ไทยให้ได้มาตรฐาน สร้างช่างฝีมือที่มีคุณภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานไทย พร้อมผลักดันให้ศูนย์บริการรถยนต์ Fit Auto เป็นศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมรถยนต์ของประเทศต่อไปในอนาคต

.....................................

 

Comment : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน-ปตท. ร่วมพัฒนาช่างซ่อมรถยนต์ไทย
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ