กบง.เก็บเงินดีเซลเข้ากองทุนเพิ่มอีก70สตางค์ต่อลิตร


                          

 

                                   กบง.เก็บเงินดีเซลเข้ากองทุนน้ำมันเพิ่มอีก70สตางค์ต่อลิตร 

                นายชวลิต พิชาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานนโนบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจและรัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคมเป็นประธานว่า ที่ประชุมมีมติปรับเพิ่มอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันดีเซลอีก  0.70 บาท/ลิตร จาก 1 บาท/ลิตร เป็น 1.70 บาท/ลิตร เนื่องจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลง ส่งผลให้ค่าการตลาดน้ำมันดีเซลอยู่ในระดับที่สูงถึง 2.20 บาท/ลิตร

                หลังจากปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ครั้งนี้ จะส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันทุกประเภทคงเดิม แต่กองทุนน้ำมันฯ จะมีรายได้เพิ่มขึ้น 1,125 ล้านบาท/วัน จาก 1,716 ล้านบาท/วัน เป็น 2,841 ล้านบาท/วัน โดยปัจจุบันกองทุนน้ำมันฯ มีสถานะติดลบ 5,982 ล้านบาท หากกองทุนน้ำมันฯ มีรายรับในอัตรานี้จะส่งผลให้กองทุนฯ กลับมามีสถานะเป็นบวกภายใน 2 เดือนข้างหน้า

                ทั้งนี้ กองทุนน้ำมันฯ ต้องใช้เงินอุดหนุนราคาแอลพีจี 60 ล้านบาท/วัน แต่ในอนาคตมีแนวโน้มว่าราคาจะปรับเพิ่มขึ้นถึง 1,000 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ซึ่งจะทำให้กองทุนน้ำมันฯ ต้องอุดหนุนราคาเพิ่มขึ้นอีก ซึ่ง สนพ. จึงต้องติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิด

               สำหรับสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลก ณ วันที่ 11 กันยายน 2557  ปรับตัวลดลงเล็กน้อย  โดยน้ำมันดิบดูไบ อยู่ที่ 95.80 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล น้ำมันเบนซิน 95  อยู่ที่  110.39 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล  และน้ำมันดีเซล อยู่ที่  111.39 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ทั้งนี้ ราคาน้ำมันดีเซลมีการคาดการณ์ว่าอาจจะปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม ? ธันวาคม) เนื่องจากยังมีสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลาง และอุปทานที่เพิ่มขึ้นในฤดูหนาว

               ในการประชุม กบง. และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งต่อไป คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะโอนอำนาจให้ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุม กบง. และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม กพช. ตามขั้นตอนปกติ


                                                           Energy24hours

 

Comment : กบง.เก็บเงินดีเซลเข้ากองทุนเพิ่มอีก70สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ