กลุ่ม ปตท.ปรับแผนลงทุน ฝ่าวิกฤติราคาน้ำมันโลก

13/01/2016 | 1957 | Tags : News cate_sub_2_1

กลุ่ม ปตท.ปรับแผนลงทุน ฝ่าวิกฤติราคาน้ำมันโลก

            

           นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า ราคาพลังงานที่ตกลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2558 ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทพลังงานทั่วโลก อย่างไรก็ดี กลุ่ม ปตท.ได้ปรับแผนการลงทุนให้มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องรวมทั้งยังคงรักษาหน้าที่ในการดูแลความมั่นคงด้านพลังงานของชาติ  อีกทั้ง ดำเนินนโยบายในการทบทวนโครงการลงทุนในต่างประเทศ และมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ โดย ปตท. ปรับแผนการลงทุนปี 2559 ให้อยู่ที่ 50,839 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปรับแผนการลงทุนในต่างประเทศของธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและธุรกิจก๊าซธรรมชาติได้ชัดเจนยิ่งขึ้น


            จากการบริหารแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และวินัยทางการเงินที่เข้มงวด ส่งผลให้ปัจจุบันฐานะการเงินของกลุ่ม ปตท.ยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง พร้อมพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสเข้าลงทุนทรัพย์สินที่ดี โดยเข้าไปซื้อและควบรวมกิจการ หรือ เอ็มแอนด์เอ ในธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย หรือ ธุรกิจขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม


            ทั้งนี้ ปตท.ได้ให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความคืบหน้าตามลำดับ อาทิโครงการลงทุนท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 5 จาก จ.ระยอง ไปยังระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ผ่าน อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี มูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาท ก็จะเริ่มดำเนินการในปีนี้ ซึ่งจะเชื่อมโยงจากภาคตะวันออก ภาคกลางไปยังภาคตะวันตก ผ่านโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่(ไอพีพี) ส่งผลให้ปริมาณจัดหาก๊าซเพื่อป้อนให้กับโรงไฟฟ้าครอบคลุมมากขึ้น หากในอนาคตเกิดปัญหาแหล่งก๊าซก็จะสามารถใช้ก๊าซจากท่อเส้นที่ 5 ส่งทดแทนได้ เป็นต้น

           

          นอกจากนี้ ยังศึกษาลงทุนคลังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว(แอลเอ็นจี) จากปัจจุบันขนาด 5 ล้านตัน รวมส่วนขยายที่จะรองรับเพิ่มได้อีก 5 ล้านตันเป็น 10 ล้านตัน ซึ่งการจัดหาแอลเอ็นจี จะมีความต้องการเพิ่มขึ้นในอนาคต ส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการทดแทนก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย

รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรปิโตรเลียม  ผ่านธุรกิจปิโตรเลียมและโรงกลั่น โดยเน้นการวิจัยเรื่องพลังงานทดแทนและ พลาสติกชีวภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตรอีกด้วย

            

           สำหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นั้น ปตท.จะใช้สถานีความสุข PTT Life stationที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค เป็น model ในการขยายไปสู่เพื่อนบ้านให้ได้ใช้สินค้าคุณภาพและบริการที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง ช่วยสร้างแบรนด์ไทยให้เป็นที่รับรู้ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยกับแบรนด์ไทยในต่างประเทศ


         ด้วยเครือข่ายสถานีบริการที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ปตท. จึงพร้อมที่จะใช้เป็นศูนย์ข่าวสารเพื่อการท่องเที่ยวและแนะนำสินค้าชุมชน ตามโครงการประชารัฐ โดยจะให้พื้นที่ในสถานีบริการ 148 แห่งทั่วประเทศ ตั้งจุดบริการที่มีข้อมูลแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงและแนะนำสินค้าชุมชน ที่จะช่วยสนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและท้องถิ่นทั่วประเทศ

 

-----------------------------------------------------

Comment : กลุ่ม ปตท.ปรับแผนลงทุน ฝ่าวิกฤติราคาน้ำมันโลก
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ