กฟผ. ยกเสาเอกโรงไฟฟ้าถ่านหิน600 เมกะสัตต์ทดแทนแม่เมาะเครื่องที่ 4-7

15/01/2016 | 2714 | Tags : News cate_sub_2_1

กฟผ. ยกเสาเอกโรงไฟฟ้าถ่านหิน600 เมกะสัตต์ทดแทนแม่เมาะเครื่องที่ 4-7


          นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ.ได้ทำพิธียกเสาเอกโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 แล้วเมื่อวันที่8 ม.ค. 2559ที่ผ่านมา โดยโครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อเดือนส.ค. 2557 สร้างขึ้นเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเครื่องที่ 4-7 เดิม ซึ่งเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ ปี 2527 เป็นเวลากว่า 30 ปี และมีกำหนดปลดออกจากระบบในวันที่ 31 ธ.ค. 2560 


        โดยโรงไฟฟ้าใหม่นี้ มีขนาดกำลังผลิต 600 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยีสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูง (Ultra - Super critical) แห่งแรกของ กฟผ. ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า มีการควบคุมมลสารให้ดีขึ้นเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยโรงไฟฟ้าติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD)เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแรงสูง (ESP) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องดักจับก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (Selective CatalyticReduction : SCR)ซึ่งจะช่วยควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบตามเวลาจริง ตลอด 24 ชั่วโมง (Real-time) ผ่านระบบออนไลน์ ของกรมควบคุมมลพิษ จึงมั่นใจได้ว่า กฟผ. มีการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าให้ดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตลอดเวลา


       ส่วนความคืบหน้างานก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 นั้นก้าวหน้า  18% โดยกำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารกังหันไอน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Steam Turbine and Generator)งานติดตั้งโครงสร้างเหล็กของอาคารเครื่องกำเนิดไอน้ำ งานฐานรากของปล่องโรงไฟฟ้า (Stack) เครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (FGD) หอหล่อเย็น (Cooling Tower) และระบบสายพานลำเลียงถ่านหิน ทั้งนี้ โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 มีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) ในวันที่ 13 พ.ย.  2561--------------------------------

Comment : กฟผ. ยกเสาเอกโรงไฟฟ้าถ่านหิน600 เมกะสัตต์ทดแทนแม่เมาะเครื่องที่ 4-7
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ