นายกฯใช้อำนาจ คสช.นำมาตรา 44 ปลดล็อคผังเมืองเดินหน้าผลิตพลังงาน

21/01/2016 | 1458 | Tags : News cate_sub_2_1

นายกฯใช้อำนาจ คสช.นำมาตรา 44 ปลดล็อคผังเมืองเดินหน้าผลิตพลังงาน


      พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้ลงนามในประกาศ คสช. เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2559 อาศัยอำนาจกฎหมายมาตรา 44 สั่งปลดล็อคปัญหากฎหมายผังเมืองให้กับโครงการพลังงานทดแทน โดยมีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 2559 เป็นต้นไป 

      ทั้งนี้มีคำสั่งให้ยกเว้นการใช้กฎกระทรวงที่จะนำมาบังคับผังเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองที่ใช้อยู่ ณ วันที่ 20 ม.ค. 2559 หรือ จะมีผลบังคับใช้ในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีคำสั่ง สำหรับการประกอบกิจการดังต่อไปนี้

      1.กิจการคลังน้ำมัน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและการประกอบกิจกาการโรงงานลำดับที่ 88 ตามกฎกระทรวง(พ.ศ. 2535) ตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 หรือ พีดีพี 2015 ที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้มีมติไปเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2558 ,แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 ,แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558-2579,แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2558-2579 ตามที่ ครม.มีมติเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2558 

      รวมถึงกิจการอื่นที่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิต ขนส่งและระบบจำหน่ายพลังงานตามแผนดังกล่าว ทั้งนี้ให้รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแผน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ครม.ภายหลังด้วย 

      2.การประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 89, 101 , 105 , 106 ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2535 และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการกำจัดมูลฝอย

-----------------------------

Comment : นายกฯใช้อำนาจ คสช.นำมาตรา 44 ปลดล็อคผังเมืองเดินหน้าผลิตพลังงาน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ