โครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน 2557ครั้งที่ 4โครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน 2557ครั้งที่ 4 ลดการใช้พลังงานและลดภาวะโลกร้อน

          เครือสหวิริยาร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่น 5 หน่วยงาน คือ อำเภอบางสะพาน เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง และองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ เชิญจัดกิจกรรมลดการใช้พลังงานและลดภาวะโลกร้อนด้วยการปั่นจักรยานรณรงค์รอบตัวเมืองบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และร่วมดับเครื่องยนต์พร้อมกันเป็นเวลา 30 นาที ใน ?โครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน 2557? (Bangsaphan Car Free Day 2014) ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยสามารถนำจักรยานมาร่วมลงทะเบียน ณ หน้าที่ว่าการอำเภอบางสะพาน ในวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 6.00 ? 6.30 น.

Comment : โครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน 2557ครั้งที่ 4
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ