ปตท.แจ้งเลื่อนแผนหยุดจ่ายก๊าซยาดานา

25/02/2016 | 1682 | Tags : News cate_sub_2_1

ปตท.แจ้งเลื่อนแผนหยุดจ่ายก๊าซยาดานา

นายวุฒิกร สติฐิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ได้เปิด "ศูนย์ติดตามสถานการณ์ผู้ผลิตแหล่งยาดานาหยุดซ่อมบำรุง ปี 2559" ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 2559 เพื่อติดตามความพร้อมและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของผู้ผลิตเพื่อบริหารให้เป็นไปตามแผน ซึ่งล่าสุดได้รับรายงานจากผู้ผลิต ณ แหล่งก๊าซฯ ว่า เกิดปัญหาที่เครนยกแท่นผลิต ส่งผลให้แผนการดำเนินงานอาจล่าช้าจากเดิม


จากการประสานงาน ขณะนี้ผู้ผลิตกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาของสายสลิงที่ใช้ยกแท่นผลิต ทำให้จำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการหยุดจ่ายก๊าซฯ ออกไป ซึ่ง ปตท. ได้รายงานสถานการณ์ไปยัง กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แล้ว และเตรียมปรับแผนการดำเนินงาน รวมถึงการจัดเตรียมเชื้อเพลิงให้กับ กฟผ. จนกว่าการดำเนินงานจะแล้วเสร็จ พร้อมทั้งประสานไปยังลูกค้าทุกกลุ่มเพื่อร่วมปรับแผนการดำเนินงานต่อไป


"ปตท. ใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นอีกครั้ง และพร้อมเดินหน้าประสานงานกับผู้ผลิตฯ อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยจะมีการติดตามสถานการณ์และรายงานความคืบหน้าให้ทราบอย่างต่อเนื่อง" นายวุฒิกร กล่าว

-----------------------------------

Comment : ปตท.แจ้งเลื่อนแผนหยุดจ่ายก๊าซยาดานา
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ