มูดี้ส์เชื่อฐานะการเงินปตท.สผ.คงอันดับความน่าเชื่อถือที่ "Baa1"

22/03/2016 | 1281 | Tags : มูดี้ส์ ปตท.สผ.

มูดี้ส์เชื่อฐานะการเงินที่แข็งแกร่งปตท.สผ. คงอันดับความน่าเชื่อถือเอาไว้ที่ "Baa1"

 มูดี้ส์ ประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือปตท.สผ. ที่ "Baa1" ซึ่งเท่ากับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยปัจจัยหลักในการยืนยันความน่าเชื่อถือ มาจากสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีเงินสดในมือในระดับสูง และมีหนี้สินต่ำ ตลอดจนมีกลยุทธ์การบริหารเงินลงทุนและต้นทุนเชิงรุก พร้อมรับมือกับสถานการณ์ราคาน้ำมันตกต่ำ

 นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า จากกรณีที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส (Moody?s Investors Service) ได้ทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทในกลุ่มธุรกิจน้ำมันทั่วโลกรวมถึง ปตท.สผ. นั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม ที่ผ่านมา มูดี้ส์ ประกาศยืนยันความน่าเชื่อถือของ ปตท.สผ. และหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของบริษัท โดยคงอันดับความน่าเชื่อถือไว้ที่ Baa1 พร้อมทั้งยืนยันความน่าเชื่อถือที่ระดับ "มีเสถียรภาพ" (Stable outlook)

 มูดี้ส์ระบุว่า ปัจจัยหลักในการยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ Baa1 นั้น เนื่องจาก ปตท.สผ. มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีสภาพคล่องสูง และมีโครงสร้างหนี้ในระดับต่ำ อีกทั้ง ยังมีกลยุทธ์การบริหารเงินลงทุนและต้นทุนเชิงรุก ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนได้อย่างมีนัยยะ ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของบริษัท ท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบโลกที่ผันผวน

 "การที่มูดี้ส์คงอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท เป็นสิ่งยืนยันถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของ ปตท.สผ. ซึ่งเห็นได้จากความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยมีเงินสดคงเหลือในมือกว่า 3,200 ล้านดอลลาร์ สรอ. พร้อมรองรับความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก" นายสมพร กล่าว

ปัจจุบัน ปตท.สผ. ได้รับการจัดการอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB+ (Stable) จาก สแตนดาร์ด แอนด์ พัวส์ เรทติ้ง กรุ๊ป (Standard and Poor's Rating Group - S&P), อันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- (Stable) จาก เจแปน เครดิต เรทติ้ง เอเจนซี่ (Japan Credit Rating Agency - JCR) และอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ AAA (Stable) จาก ทริสเรทติ้ง

 

 


Comment : มูดี้ส์เชื่อฐานะการเงินปตท.สผ.คงอันดับความน่าเชื่อถือที่ "Baa1"
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ