เยตากุนหยุดจ่ายก๊าซเพื่อซ่อมบำรุง10-18เม.ย.นี้

10/04/2016 | 1573 | Tags : เยตากุน ก๊าซ

ปตท.แจ้งแหล่งเยตากุนในเมียนมาเริ่มหยุดจ่ายก๊าซเพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์บนแท่นผลิตตามแผนแล้วชี้ก๊าซหายไปจากระบบ570ล้านลบ.ฟุตต่อวัน แต่มั่นใจไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการใช้พลังงานในประเทศ


นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งเยตากุนในสหภาพเมียนมา จะหยุดจ่ายก๊าซฯ เพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์บนแท่นผลิต ระหว่างวันที่ 10-18 เมษายน 2559 ตามแผนงานที่ ปตท. เสนอ นั้น ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่เวลา 06.00 น. โดยมั่นใจว่าไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการใช้พลังงานของประเทศ เนื่องจากเป็นช่วงที่ประเทศมีความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำ

การซ่อมบำรุงแหล่งเยตากุนครั้งนี้เป็นการปรับปรุงอุปกรณ์บนแท่นผลิต เพื่อรักษาปริมาณการจ่ายก๊าซให้เป็นไปตามสัญญาฯ โดยจะทำให้ปริมาณก๊าซฯ ขาดหายไปจากระบบประมาณ 570 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่ง ปตท. ได้เตรียมเรียกรับก๊าซฯ สำรองจากผู้ผลิตจากอ่าวไทย และเตรียมสำรองก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพิ่มเติม เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ตามปกติ และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ก๊าซทั้งภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงสถานีบริการเอ็นจีวีในภาคขนส่ง

นายนพดล กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ ปตท. จะเตรียมความพร้อมสำรองพลังงานในช่วงการหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการพักผ่อนในเทศกาลสำคัญของคนไทยแล้ว แต่ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดและภัยแล้ง จึงยังจำเป็นต้องขอความร่วมมือทุกท่านในการใช้พลังงานและน้ำอย่างประหยัดเพื่อรักษาทรัพยากรในภาวะวิกฤติร่วมกันต่อไป

 

 

Comment : เยตากุนหยุดจ่ายก๊าซเพื่อซ่อมบำรุง10-18เม.ย.นี้
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ