ปตท.ลดราคาเอ็นจีวีรับสงกรานต์

12/04/2016 | 984 | Tags : News cate_sub_2_1

   ปตท.ลดราคาเอ็นจีวีรับสงกรานต์

   

   นายชวลิต พันธ์ทอง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเห็นชอบให้มีการลอยตัวราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(NGV)ตามต้นทุนที่แท้จริงนั้น ปัจจุบันต้นทุนก๊าซธรรมชาติปรับลดลง  ปตท. จึงพิจารณาปรับลดราคาขายปลีกก๊าซเอ็นจีวีลง 0.11 บาทต่อกิโลกรัม  ส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซNGV ณ สถานีบริการฯ อยู่ที่ 13.36 บาทต่อกิโลกรัม  (สำหรับสถานีบริการฯ ในระยะทางไม่เกิน 50 กิโลเมตรจากสถานีจุดจ่ายก๊าซธรรมชาติหลัก เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น) มีผลตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย. 2559 เวลา 0.01 น.เป็นต้นไป โดยเป็นการปรับราคาเร็วกว่าที่  กบง.  กำหนดให้มีการปรับราคาทุกวันที่ 16 ของเดือน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ไทยให้กับผู้ใช้ NGV จาก ปตท. ช่วยลดภาระค่าเชื้อเพลิงในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 


         "ปตท. ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพและมีความสุขตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้รถเอ็นจีวีควรตรวจสภาพความพร้อมของรถและอุปกรณ์ก๊าซเอ็นจีวีก่อนออกเดินทางเพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้ ปตท. พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทาง โดยผู้ใช้เอ็นจีวีสามารถตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งสถานีบริการฯ และปริมาณก๊าซฯ ของแต่ละสถานีได้ที่ Mobile Application "PTT Life  Station" และ PTT Contact Center  โทร.1365  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง"นายชวลิต กล่าว

Comment : ปตท.ลดราคาเอ็นจีวีรับสงกรานต์
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ