กกพ.จับสลากผู้ผ่านคุณสมบัติโซลาร์ฟาร์ม21เม.ยนี้

18/04/2016 | 1221 | Tags : News cate_sub_2_1

กกพ.จับสลากผู้ผ่านคุณสมบัติโซลาร์ฟาร์ม21เม.ยนี้
  

        นายวีระพล จิรประดิษฐกุล 
กรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) และ ในฐานะโฆษก กกพ.เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ออกประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน(โซล่าร์ฟาร์ม)สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ทั้งสิ้น 167 รายแล้ว มีกำลังการผลิตสูงสุดรวม 835  เมกะวัตต์  ซึ่งหลังจากนี้จะเปิดให้มีการจับฉลากให้เข้าร่วมโครงการในวันที่ 21 เม.ย. 2559 ในเวลา 08.00-15.00 น. ที่ห้องวิภาวดี บอลรูมซี  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

       สำหรับโครงการโซล่าร์ฟาร์มดังกล่าวจะเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากภาคราชการและสหกรณ์การเกษตร ทั้งสิ้น 600 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นภาคราชการ 300 เมกะวัตต์ และภาคสหกรณ์การเกษตร 300 เมกะวัตต์ 

        นายวีระพล กล่าวว่า รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติรอบนี้ทั้ง 167 รายพบว่า เป็นรายชื่อของด้านกลุ่มสหกรณ์การเกษตรทั้งหมด โดยไม่มีหน่วยงานราชการผ่านเกณฑ์แม้แต่รายเดียว เนื่องจากติดปัญหาพ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ (PPP) ดังนั้นการจับฉลากร่วมโครงการที่จะถึงนี้จะเป็นเพียงกลุ่มสหกรณ์การเกษตร จำนวนรวม 300 เมกะวัตต์เท่านั้น 

ส่วนกลุ่มราชการจะเปิดรับในรอบถัดไปไม่เกินปี 2561 โดยตั้งเป้าหมายจะเปิดรับของราชการ 400 เมกะวัตต์และ สหกรณ์การเกษตรอีก 100 เมกะวัตต์ ซึ่งเมื่อรวมกับรอบนี้จะทำให้เต็มโควต้าโครงการโซล่าร์ฟาร์ม 800 เมกะวัตต์ทันที 


สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในรอบนี้ต้องนำเอกสารใบตอบรับคำขอมาลงทะเบียนเพื่อจับฉลากในวันเวลาที่กำหนด หากประกาศปิดลงทะเบียนแล้วให้ถือว่าผู้ที่ไม่มาจับฉลากสละสิทธิ์ ส่วนผลจับฉลากจะประกาศอย่างไม่เป็นทางการในวันจับฉลาก 21 เม.ย. 2559 โดยจะทราบผลหลังหมดเวลาจับฉลากประมาณ 2 ชั่วโมง  
 
Comment : กกพ.จับสลากผู้ผ่านคุณสมบัติโซลาร์ฟาร์ม21เม.ยนี้
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ