เชฟรอน เจ้าของแบรนด์ คาลเท็กซ์ เดินหน้าขยายเครือข่ายปั๊มน้ำมันครบวงจรเชฟรอน เจ้าของแบรนด์ คาลเท็กซ์ เดินหน้าขยายเครือข่ายปั๊มน้ำมันครบวงจร ปีละ30แห่ง รักษาส่วนแบ่งตลาด ในไทยอย่างยั่งยืน  

นายซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด  เปิดเผยว่า ?ตลอดปี 2557 บริษัทฯ ยังคงสานต่อยุทธศาสตร์การบริหารธุรกิจสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนในประเทศไทย โดยมุ่งมั่นขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์คาลเท็กซ์ เชิญชวนเจ้าของปั๊มน้ำมัน นักลงทุน และผู้ประกอบการ ร่วมลงทุนเป็นเจ้าของกิจการสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ พร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานีบริการน้ำมันให้ครบวงจรและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารจัดการส่วนพื้นที่ค้าปลีกของสถานีบริการน้ำมัน เพื่อเพิ่มรายได้ในส่วนที่นอกเหนือจากการขายน้ำมันซึ่งถือเป็นธุรกิจหลัก ด้วยการสานต่อกลยุทธ์พันธมิตรกลุ่มค้าปลีกแบรนด์ดัง ขยายบริการและเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ อาทิ ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ เป็นต้น

ในช่วง3ปีที่ผ่านมา  เชฟรอน มีการขยายปั๊มน้ำมันเพิ่มขึ้นประมาณ60แห่ง และมีแผนที่จะขยายเพิ่มขึ้นประมาณปีละ30แห่ง โดยจะเน้นคุณภาพ มากกว่าปริมาณ เฉพาะปั๊มที่อยู่ในทำเลที่ดี และเห็นว่าจะมีผลกำไรเท่านั้น  ปัจจุบัน มีสถานีบริการภายใต้แบรนด์ คาลเท็กซ์ อยู่ประมาณ400แห่ง ซึ่งกว่า90%เป็นปั๊มที่ผู้แทนจำหน่ายเป็นเจ้าของที่ดินและเป็นผู้บริหารปั๊ม ส่วนเชฟรอน จะดูแลในเรื่องของการช่วยปรับปรุงสถานี หัวจ่ายน้ำมันและจำหน่ายน้ำมันให้กับเจ้าของปั๊ม

นายซาลมาน กล่าวว่า  เรามุ่งมั่นและทุ่มเทดำเนินกลยุทธ์ให้คาลเท็กซ์เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ผู้ใช้รถเลือกเติม รวมทั้งพัฒนาสถานีบริการน้ำมันของเราให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ คาลเท็กซ์ ยังเดินหน้าขยายสถานีบริการน้ำมันทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ เพื่อรองรับอุปสงค์ และการเติบโตของตลาดน้ำมันค้าปลีก อีกทั้งยังคงขยายความร่วมมือกับพันธมิตรค้าปลีกอาทิ คาเฟ่ดิ โอโร่ แฟมิลี่ มาร์ท แบล็ค แคนยอน ฯลฯ ในการเพิ่มบริการ ซึ่งนอกจากจะเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ ยังจะเป็นอีกแนวทางในการเสริมสร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจให้กับผู้บริโภคอีกด้วย

 เชฟรอนยังคงมีแผนที่จะขยายเครือข่ายปั๊มน้ำมันและปรับปรุงปั๊มให้มีความทันสมัย อย่างต่อเนื่อง จากในช่วง3ปีที่ผ่านมา มีการขยายปั๊มน้ำมันเพิ่มขึ้นประมาณ60แห่ง และมีแผนที่จะขยายเพิ่มขึ้นประมาณปีละ30แห่ง โดยจะเน้นคุณภาพ มากกว่าปริมาณ เฉพาะปั๊มที่อยู่ในทำเลที่ดี และเห็นว่าจะมีผลกำไรเท่านั้น 

ปัจจุบันเชฟรอน มีสถานีบริการภายใต้แบรนด์ คาลเท็กซ์ อยู่ประมาณ400แห่ง ซึ่งกว่า90%เป็นปั๊มที่ผู้แทนจำหน่ายเป็นเจ้าของที่ดินและเป็นผู้บริหารปั๊ม ส่วนเชฟรอน จะดูแลในเรื่องของการช่วยปรับปรุงสถานี หัวจ่ายน้ำมันและจำหน่ายน้ำมันให้กับเจ้าของปั๊ม

นายซาลมาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เชฟรอน มีนโยบายและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาชุมชนในประเทศต่างๆ ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการศึกษา คุณภาพชีวิตและความปลอดภัย  ซึ่งสำหรับปีนี้ทางบริษัทฯ ได้ริเริ่มจัดทำโครงการ Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน? เพื่อร่วมพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างโอกาสในการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะใหม่ๆ ให้กับเยาวชนไทย เสริมสร้างศักยภาพด้านการศึกษาพัฒนาโอกาสการเรียนรู้ของเยาวชนผ่านการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (project-based learning)พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ

 

เรารู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ในการริเริ่มจัดทำโครงการ  คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ต่อยอดจากการเรียนในหลักสูตร ให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาโครงงานมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตได้ ซึ่งจะมุ่งเน้นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 600 คน จาก 30 โรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย ซึ่งโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีจากเจ้าของสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ และพนักงานอาสาสมัครมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม รวมถึงลูกค้าผู้ใช้รถที่เติมน้ำมันกับคาลเท็กซ์ ก็จะได้มีส่วนช่วยสนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมกับเสริมสร้างศักยภาพด้านการศึกษาและพัฒนาโอกาสการเรียนรู้ของเยาวชนไทยอีกด้วย  นายซาลมาน กล่าวในที่สุด

 

 

 

Comment : เชฟรอน เจ้าของแบรนด์ คาลเท็กซ์ เดินหน้าขยายเครือข่ายปั๊มน้ำมันครบวงจร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ