ก.พลังงานยืนยันเปิดประมูลสำรวจและผลิตปิโตรเลียมปีหน้า

08/06/2016 | 1318 | Tags : News cate_sub_2_1

ก.พลังงานยืนยันเปิดประมูลสำรวจและผลิตปิโตรเลียมปีหน้า

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ส่งแผนระยะเวลาเตรียมการประมูลสำรวจและผลิตปิโตรเลียมให้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานพิจารณาไปเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2559 โดยตามแผนจะเร่งรัดให้เกิดการประมูลโดยเร็วและให้เสร็จก่อนจะมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ เพื่อให้การประมูลดังกล่าวเดินหน้าได้สำเร็จ สำหรับการจัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาตินั้น จากการศึกษาข้อมูลในต่างประเทศพบว่า ไม่ได้ช่วยให้รัฐหรือประเทศได้ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด และยังเป็นการเพิ่มขั้นตอนการดำเนินงานการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมให้ลำบากมากขึ้น ดังนั้นไทยไม่จำเป็นต้องมีบรรษัทพลังงานแห่งชาติก็สามารถเปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียมได้

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานจะเร่งจัดทำเงื่อนไขการประมูล(TOR)สำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ รวมถึงแหล่งปิโตรเลียมบงกช และเอราวัณ ที่จะหมดอายุในปี 2565-2566 โดยจะดำเนินการให้เสร็จภายในปีนี้ และเปิดประมูลให้ได้ภายในปี2560 พร้อมกันนี้กระทรวงพลังงานยังอยู่ระหว่างการสรรหาหน่วยงานที่เป็นกลางเพื่อมาศึกษาการจัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติ ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้มีมติให้ดำเนินการศึกษาไว้

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ส่งแผนระยะเวลาเตรียมการประมูลสำรวจและผลิตปิโตรเลียมให้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานพิจารณาไปเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2559 โดยตามแผนจะเร่งรัดให้เกิดการประมูลโดยเร็วและให้เสร็จก่อนจะมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ เพื่อให้การประมูลดังกล่าวเดินหน้าได้สำเร็จ สำหรับการจัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาตินั้น จากการศึกษาข้อมูลในต่างประเทศพบว่า ไม่ได้ช่วยให้รัฐหรือประเทศได้ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด และยังเป็นการเพิ่มขั้นตอนการดำเนินงานการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมให้ลำบากมากขึ้น ดังนั้นไทยไม่จำเป็นต้องมีบรรษัทพลังงานแห่งชาติก็สามารถเปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียมได้

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า ขณะนี้ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) และกรมฯ อยู่ระหว่างเจรจากับผู้รับสัมปทานในแหล่งเอราวัณ และบงกช ในการรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมของทั้งสองแหล่งที่จะหมดอายุในปี 2565-2566 โดยเฉพาะกรณีการตกลงเกี่ยวกับค่ารื้อถอนที่ผู้รับสัมปทานต้องรับผิดชอบ และการพิจารณาว่าแท่นผลิตใดควรจะเก็บไว้ใช้งานต่อ แต่ต้องตกเป็นของรัฐ เบื้องต้นคาดว่าแท่นผลิตกลางของแหล่งเอราวัณ จะเป็นแท่นที่มีศักยภาพและจะใช้งานต่อไปได้

สำหรับการเตรียมรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมที่จะหมดอายุ รวมถึงการรื้อถอนแท่นผลิตในแหล่งที่มีปิโตรเลียมที่เหลือปิโตรเลียมไม่ถึง  40% ของกำลังการผลิตที่มีอยู่นั้น เป็นการดำเนินงานไปพร้อมกับขั้นตอนการแก้ไขกฎกระทรวง 6 ฉบับ เพื่อรองรับการจัดทำ TOR การประมูลแหล่งปิโตรเลียมรอบใหม่ และแหล่งสัมปทานที่จะหมดอายุ เพื่อให้ทันต่อการเปิดประมูลในปีหน้า    

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ขณะนี้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้เตรียมความพร้อมเข้าร่วมประมูลผลิตปิโตรเลียมในแหล่งสัมปทานที่จะหมดอายุในทุกรูปแบบ ทั้งระบบสัมปทาน ระบบแบ่งปันผลผลิต(PSC) หรือระบบรับจ้างผลิต ซึ่งที่ผ่านมา ปตท.สผ.มีประสบการณ์การสำรวจปิโตรเลียมทั้งระบบสัมปทานและPSC มาแล้ว แต่ระบบรับจ้างผลิตนั้นยังไม่มีประสบการณ์มาก่อน แต่ปตท.ก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้าน

"ปตท.เป็นธุรกิจด้านพลังงานในประเทศไทยมานาน แม้รัฐบาลจะออกนโยบายแบบไหนออกมาเราก็ต้องให้ความร่วมมือ แต่เราก็มีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ซึ่งอาจไม่น่าฟังหรือฟังไม่สบายใจบ้าง แต่เป็นหน้าที่ที่ปตท.ต้องทำ ในเมื่อปตท.เป็นธุรกิจในประเทศไทย เราจะไม่ขายกิจการ หรือถอนกิจการออกไปจากประเทศไทยแน่นอน แต่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการประมูล ไม่ว่ารัฐบาลจะออกนโยบายรูปแบบใดก็ตาม "นายเทวินทร์ กล่าว

นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า ในช่วง 1-2 ปีนี้ กฟผ.ยังมั่นใจว่ารัฐบาลสามารถจัดหาก๊าซธรรมชาติสำหรับผลิตไฟฟ้าได้ทั้งจากแหล่งก๊าซฯในอ่าวไทย ก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG)ที่นำเข้าจากต่างประเทศ และก๊าซฯจากเมียนมา แต่ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้ารัฐบาลต้องมีความชัดเจนโดยเฉพาะการประมูลผลิตปิโตรเลียม เพื่อให้เกิดความมั่นคงไฟฟ้าของประเทศ

อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าถ่านหินยังเป็นโรงไฟฟ้าที่รองรับความเสี่ยงกรณีโรงไฟฟ้าก๊าซฯ ได้รับผลกระทบจากการเปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แต่หากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินล่าช้า จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อความมั่นคงการผลิตไฟฟ้าของประเทศมากขึ้น

 
Comment : ก.พลังงานยืนยันเปิดประมูลสำรวจและผลิตปิโตรเลียมปีหน้า
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ