ปตท.สผ.เสนอซื้อคืนหุ้นกู้500ล้านเหรียญสหรัฐรองรับความผันผวนราคาน้ำมัน

09/06/2016 | 1258 | Tags : ปตท.สผ. หุ้นกู้

ปตท.สผ. เสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนรองรับความผันผวนของราคาน้ำมัน และโอกาสทางธุรกิจ


นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 บริษัทได้เสนอซื้อคืนหุ้นกู้จำนวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (สรอ.) ของ ปตท.สผ. ที่ออกและเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบันต่างชาติ ซึ่งจะครบกำหนดชำระในปี 2561 ในรูปแบบของ Tender Offer ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2559 โดยบริษัทจะใช้เงินสดที่มีอยู่ในมือจำนวน 3.2 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ทั้งนี้ประเมินว่าผลสำเร็จจากการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งมากขึ้น สะท้อนผ่านอัตราส่วนหนี้ต่อทุนที่อยู่ระดับต่ำ เพิ่มความเชื่อมั่นต่ออันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Ratings) ลดภาระดอกเบี้ยจ่าย อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถปรับโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับความต้องการใช้เงินได้ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทสามารถระดมเงินได้ทันทีหากจำเป็น จากการที่ตลาดเงินปัจจุบันมีสภาพคล่องสูงมาก และมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ซึ่งบริษัทเชื่อว่าเงินสดคงเหลือที่มีอยู่ รวมวงเงินกู้หมุนเวียนแบบผูกพันและไม่ผูกพันที่มีกับธนาคารพาณิชย์อีกจำนวนรวมเทียบเท่าประมาณ1พันล้านดอลลาร์ สรอ. ทำให้สถานะการเงินของบริษัทมีความพร้อมที่จะรองรับความผันผวนของราคาน้ำมัน และโอกาสทางธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ได้ในขณะนี้

นายสมพรกล่าวเสริมในตอนท้ายว่า ในภาวะที่ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ผันผวน การลดต้นทุนในการดำเนินงาน และการบริหารจัดการทางการเงินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นที่สิ่งสำคัญ เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นและมีความพร้อมเพื่อรองรับทุกสถานการณ์ รวมถึงโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

Comment : ปตท.สผ.เสนอซื้อคืนหุ้นกู้500ล้านเหรียญสหรัฐรองรับความผันผวนราคาน้ำมัน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ