พพ.ดันไบโอดีเซลB20 ใช้ในรถบรรทุก

15/06/2016 | 1263 | Tags : News cate_sub_2_1

พพ.ดันไบโอดีเซลB20 ใช้ในรถบรรทุก


นายกุศล  ชีวากร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ. ได้จัดสัมมนา"โครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่" ขึ้นในวันนี้( 15 มิ.ย.) เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล 20% (B20)  ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ และเป็นการเพิ่มช่องทางการใช้ไบโอดีเซลเป็นทางเลือก ซึ่ง พพ. ได้ทำการศึกษาทดลองใช้ B20ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่แล้วพบว่า ไม่มีผลกระทบต่อเครื่องยนต์ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงไม่แตกต่างกับการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วปกติ และการเผาไหม้ระบบเครื่องยนต์สะอาดยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยลดมลภาวะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม แต่อาจต้องร่นระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นและไส้กรองเร็วขึ้นเล็กน้อย

โดยโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามเป้าหมายตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 2579 (AEDP 2015) ที่ตั้งเป้าไว้ให้เกิดการใช้ไบโอดีเซล 14 ล้านลิตรต่อวัน ในปี 2579 ซึ่งปัจจุบันปริมาณการใช้อยู่ที่ประมาณกว่า  4 ล้านลิตรต่อวัน และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน โดยสามารถดูดซับปาล์มน้ำมันในช่วงฤดูกาลที่ล้นตลาดได้ และลดการพึ่งพาน้ำมันจากต่างประเทศ

"การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยในการสัมมนามีการบรรยายพิเศษเรื่อง ผลการศึกษา ผลกระทบของการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ต่อรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ พร้อมกับชี้แจงหลักเกณฑ์คุณสมบัติ และเงื่อนไขการส่งเสริมการใช้น้ำมัน B20ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนช่วยสร้างความเข้าใจแก่ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ และช่วยเพิ่มช่องทางการใช้ไบโอดีเซลในอนาคต เป็นการช่วยลดการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิล ช่วยลดมลภาวะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม"นายกุศล กล่าว

Comment : พพ.ดันไบโอดีเซลB20 ใช้ในรถบรรทุก
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ