สนช.ผ่านร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียมและภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พลังงานฟันธงเปิดสำรวจปีหน้า

24/06/2016 | 758 | Tags : News cate_sub_2_1

สนช.ผ่านร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียมและภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พลังงานฟันธงเปิดสำรวจปีหน้า


พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)มีมติรับร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ.... และร่างพ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.... ว่า ร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว เป็นร่างกฎหมายที่กระทรวงพลังงานได้เปิดรับฟังความเห็นทั้งจากภาคประชาชนและ สนช.หลายครั้งแล้ว ซึ่งจะเห็นได้ว่ากระทรวงพลังงานไม่ได้ละเลยความเห็นของฝ่ายใด อย่างไรก็ตามหลังจากนี้หากยังมีความเห็นแย้งอื่นๆ เข้ามาอีกก็สามารถเสนอในชั้นของคณะกรรมาธิการวิสามัญที่จะพิจารณาในรายละเอียดของ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวได้ 


อย่างไรก็ตามหลังจากนี้กรรมาธิการวิสามัญจะใช้เวลาพิจารณาร่างพ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับภายใน 60 วัน และนำกลับมาเสนอ สนช.อีกทั้ง รวมทั้งต้องทำการศึกษาการจัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติ(National Oil Company หรือ NOC)ซึ่งตามมติ กพช.ที่ผ่านมาได้กำหนดให้ใช้เวลาศึกษาให้เสร็จใน 1 ปี ดังนั้นการเปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ได้นั้นจะต้องรอ พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับแล้วจะต้องรอผลการศึกษาNOC ให้แล้วเสร็จด้วย จึงคาดว่าการเปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่อย่างเร็วที่สุดจะเริ่มได้ในปีหน้า หรือ ปี 2560 


ส่วนการเปิดประมูลสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแหล่งสัมปทานที่กำลังจะหมดอายุ คือ แหล่งบงกช ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ที่จะหมดอายุลงในปี 2565 และแหล่งเอราวัณ ของบริษัทเชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ที่จะหมดอายุลงในปี 2566 นั้น สามารถเปิดประมูลได้ทันทีหลังจากร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับออกเป็นกฎหมายแล้ว 


พล.อ.อนันตรพร กล่าวว่า ในส่วนของนักลงทุนสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนั้น ที่ผ่านมาอาจเกิดความสับสนในกระบวนการเปิดสำรวจและผลิต โดยไม่แน่ใจว่านโยบายรัฐจะเป็นอย่างไรและนักลงทุนจะได้รับผลประโยชน์อย่างไร ซึ่งกระทรวงพลังงานยืนยันว่านโยบายที่ออกมานั้น จะมองเรื่องความมั่นคงพลังงาน การผลิตปิโตรเลียมที่ให้มีใช้อย่างต่อเนื่องเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็ให้ความเป็นธรรมในด้านการลงทุนของเอกชนเช่นกัน และประชาชนได้ประโยชน์ด้วย  


"จริงๆ แล้ว ปีนี้ก็สามารถเปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ได้ แต่เพื่อความชัดเจนโปร่งใส ในปีนี้ก็ให้ศึกษาระบบแบ่งปันผลผลิต หรือ PSCไปก่อน ซึ่งคาดว่าปีหน้าจะเปิดเชิญชวนให้เข้ามาสำรวจและผลิตได้" พล.อ.อนันตพร กล่าว

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวว่า การศึกษาจัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติ หรือ NOC นั้น ควรให้คนกลางเป็นผู้ศึกษา เพื่อความเป็นธรรม และกระทรวงการคลังควรเป็นผู้ว่าจ้างในการศึกษา เนื่องจากเกี่ยวข้องกับเม็ดเงินลงทุน อย่างไรก็ตามยืนยันว่า แม้ไม่มีการจัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติขึ้นก็ไม่มีผลกระทบต่อการเปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ หรือการประมูลแหล่งสัมปทานที่จะหมดอายุแต่อย่างใด 

สำหรับหลักเกณฑ์ต่าง เช่น การจัดทำเงื่อนไขการประมูล(TOR) แหล่งสัมปทานที่จะหมดอายุ การกำหนดว่าแปลงสำรวจใดควรใช้ระบบการให้ผลประโยชน์แบบใดจากที่ ร่าง พ.ร.บ.เปิดกว้างไว้ 3 ระบบคือ ระบบสัมปทาน ระบบแบ่งปันผลผลิต(PSC) และระบบจ้างผลิต ซึ่งทั้งหมดนี้กระทรวงพลังงานจะต้องเร่งดำเนินการให้เสร็จและเกิดความชัดเจนภายในปีนี้   


Comment : สนช.ผ่านร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียมและภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พลังงานฟันธงเปิดสำรวจปีหน้า
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ