ครม.ขึ้นภาษีน้ำมัน30สต.ต่อลิตร

07/07/2016 | 1848 | Tags : News cate_sub_2_1

ครม.ขึ้นภาษีน้ำมัน30สต.ต่อลิตร

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ที่มีพล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอปรับขึ้นภาษีนำมันทุกชนิดเฉลี่ย 30 สตางค์ต่อลิตร ทั้งนี้เพื่อไม่ให้กระทบราคาขายปลีกหน้าปั๊ม ทาง กบง.จึงอนุมัติให้นำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโอนไปเป็นภาษีแทน  ด้วยวิธีการปรับลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ ลงและไปปรับเพิ่มขึ้นภาษีน้ำมันดังกล่าวแทน โดยจะมีผลตั้งแต่หลังเวลา 24.00 น.ของ คืนวันที่ 7 ก.ค. 2559 

ผลจากมติดังกล่าวทำให้กองทุนน้ำมันฯ มีเงินไหลออก 360 ล้านบาทต่อเดือน แต่สถานะกองทุนน้ำมันฯปัจจุบันยังมีเงินเป็นบวกสะสมอยู่ที่ 37,333 ล้านบาท

 สำหรับอัตราการขึ้นภาษีน้ำมันใหม่และการลดอัตราเก็บเงินกองทุนน้ำมันฯ เปลี่ยนแปลงเป็นดังนั้น

 

ทั้งนี้ เหตุผลของการปรับขึ้นภาษีดังกล่าว เนื่องจากกระทรวงการคลังต้องการรักษาเสถียรภาพทางการคลังของประเทศ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รักษาสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนน และลดอุบัติหตุการจาราจร โดยการปรับภาษีน้ำมันครั้งนี้จะทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น 800 ล้านบาทต่อเดือน จาก 15,252 ล้านบาทต่อเดือน เป็น 16,053 ล้านบาทต่อเดือน ขณะที่กองทุนน้ำมันฯได้โยกเงินไปเป็นภาษีน้ำมันตลอด 2 ปี รวมเป็นเงิน 1.35 แสนล้านบาทแล้ว 

นอกจากนี้ กบง.ยังมีมติให้ตรึงราคา LPG ประจำเดือน ก.ค. 2559  ไว้เท่าเดิม 20.29 บาทต่อกิโลกรัม แม้ราคา LPG ตลาดโลกจะปรับลดลงจากเดือนก่อน 43 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน มาอยู่ที่ 301 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน หรือต้นทุนลดลง 66 สตางค์ต่อกิโลกรัม ก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจาก กบง. ต้องการลดภาระกองทุน LPGที่เดิมนำเงินไปชดเชยอยู่ 59 สตางค์ต่อกิโลกรัม ทั้งนี้จะส่งผลให้สถานะกองทุน LPGมีเงินไหลเข้า 22 ล้านบาทต่อเดือน โดยมีเงินสุทธิรวม 7,128 ล้านบาท พร้อมกันนี้ กบง.ยังได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปปรับโรดแม็บการเปิดนำเข้า LPG เสรีใหม่ เนื่องจากความต้องการใช้ LPG ลดลง และการนำเข้า LPG ไม่เป็นไปตามแผน จึงต้องปรับแผนโรดแม็บ LPG เสรีใหม่ 


Comment : ครม.ขึ้นภาษีน้ำมัน30สต.ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ