C&Gโชว์ เทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอย

23/09/2014 | 1609 | Tags : ขยะ ผลิตไฟฟ้า


C&Gโชว์ เทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอย


บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ( C&G) โชว์ศักยภาพเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอย โดยใช้ความร้อนสูงเพื่อผลิตไฟฟ้า ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในโอกาส ร่วมรับฟังการมอบนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ  โดยได้รับเกียรติจาก  พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่2จากซ้าย) นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษฏ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กลาง) นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ( ที่ 2จากขวา) นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (ที่1 จากขวา) เยี่ยมชม การจัดแสดงเทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอย ของบริษัท โดยมี นายหนิง เหอ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ที่1จากซ้าย)ให้การต้อนรับ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก เมื่อเร็วๆนี้ 

Comment : C&Gโชว์ เทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอย
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ