กกพ.เดินหน้าประกวดราคาไฟฟ้าชีวมวลภาคใต้รู้ผล25ส.ค.นี้

05/08/2016 | 1152 | Tags : News cate_sub_2_1

กกพ.เดินหน้าประกวดราคาไฟฟ้าชีวมวลภาคใต้รู้ผล25ส.ค.นี้

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า  กกพ. เตรียมพิจารณาข้อเสนอด้านราคาของการรับไฟฟ้า "โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff (FiT) ระยะที่ 1 ประเภทชีวมวล ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาทวี)" และจะประกาศผลในวันที่ 25 ส.ค. 2559 

โดยโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องดำเนินการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) ภายในวันที่ 23 ธ.ค. 2559 และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์(COD)ภายในเดือนธ.ค. 2561 สำหรับข้อมูลรายละเอียดและความคืบหน้าอื่นๆ เกี่ยวกับโครงการ กกพ. จะประกาศให้ทราบผ่านทาง www.erc.or.th

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ปิดรับการยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้า ในช่วงวันที่ 15 ? 30 มิ.ย. 2559 ปรากฏว่า มีผู้มายื่นข้อเสนอรวมทั้งสิ้น 89 โครงการ คิดเป็นปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งรวม 593.50 เมกะวัตต์ และปริมาณเสนอขายรวม 547.309 เมกะวัตต์ 

ต่อมาคณะอนุกรรมการพิจารณาประเมินคุณสมบัติและข้อเสนอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค ได้พิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิค พบว่า มี 28 โครงการที่ผ่านการพิจารณา โดยมีปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งรวม 240.80 เมกะวัตต์ และปริมาณเสนอขายรวม 224.955 เมกะวัตต์ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายการรับซื้อที่กำหนดไว้ที่ 36 เมกะวัตต์ เกือบ 7 เท่า 

ในส่วนโครงการที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ส่วนใหญ่เนื่องจากความไม่ถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารข้อเสนอ ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ทาง กกพ. กำหนดไว้ (รายละเอียดสามารถดูได้ทาง www.erc.or.th)
Comment : กกพ.เดินหน้าประกวดราคาไฟฟ้าชีวมวลภาคใต้รู้ผล25ส.ค.นี้
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ