ไทยออยล์รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งใน ASEAN Energy Awards 2016

10/10/2016 | 1537 | Tags : Event cate_sub_3_1

ไทยออยล์รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งใน ASEAN Energy Awards 2016 
เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับกิจการองค์กร รับมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวด ASEAN Energy Awards 2016 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภท Energy Management Awards (Large Industry Category) โดยพิจารณาจากผลงานการจัดการพลังงานภายในโรงงานอย่างเป็นระบบ ที่ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯมีความต่อเนื่องและยั่งยืน

โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในงาน 34th ASEAN Ministers on Energy Meeting (34th AMEM) ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา

สำหรับ ASEAN Energy Awards นับเป็นรางวัลเกียรติยศด้านพลังงานระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อเชิดชูเกียรติและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มผู้ประกอบการของประเทศสมาชิก


Comment : ไทยออยล์รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งใน ASEAN Energy Awards 2016
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ