กลุ่ม ปตท. ร่วมสนับสนุนภาชนะกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ BioPBS ช่วยลดปัญหาขยะที่สนามหลวง

27/10/2016 | 910 | Tags : Event cate_sub_3_1

กลุ่ม ปตท. ร่วมสนับสนุนภาชนะกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ BioPBS ช่วยลดปัญหาขยะที่สนามหลวง

             พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการแถลงข่าวการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณสนามหลวง โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายวรวัฒน์ พิทยศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน โดย กลุ่ม ปตท. พร้อมสนับสนุนถาดทำจากกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ BioPBS ซึ่งทำจากพืชและสามารถย่อยสลายได้ 100% สำหรับหน่วยงานหลักที่มาตั้งโรงครัวเพื่อบริการประชาชนที่สนามหลวงตลอดระยะเวลา 100 วันของการจัดพระราชพิธี เพื่อช่วยบริหารจัดการขยะที่สนามหลวงให้เป็นไปอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Comment : กลุ่ม ปตท. ร่วมสนับสนุนภาชนะกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ BioPBS ช่วยลดปัญหาขยะที่สนามหลวง
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ