พพ.เผยกว่า10 จ.พื้นที่ศักยภาพโรงไฟฟ้าพลังงานลม

04/11/2016 | 1071 | Tags : News cate_sub_2_1

พพ.เผยกว่า10 จ.พื้นที่ศักยภาพโรงไฟฟ้าพลังงานลม


 
                 
 
               นายประพนธ์วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เปิดเผยว่า พพ.ได้ทำการศึกษาพื้นที่ศักยภาพในการจัดทำโครงการไฟฟ้าพลังงานลม โดยผลศึกษาเบื้องต้นอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ     3 ภาคทั่วประเทศที่นับเป็นพื้นที่มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพต่อการติดตั้งและผลิตกระแสไฟฟ้าจากลม   จากการศึกษาความเร็วของลมที่ต้องมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า6 เมตรต่อวินาที ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีและพื้นที่ดังกล่าวมีสายส่งที่สามารถรับซื้อไฟฟ้าได้   

                 สำหรับพื้นที่จังหวัดในภาคต่างๆที่ถือได้ว่ามีศักยภาพสามารถติดตั้งกังหันผลิตไฟฟ้าจากแรงลมได้ประกอบด้วย3 ภาค 1.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่บริเวณพื้นที่ภูเขา ช่องเขา และพื้นราบ ในจังหวัดเลย เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ร้อยเอ็ดมุกดาหาร นครราชสีมา เป็นต้น  2.ภาคตะวันตกได้แก่ บริเวณพื้นที่ภูเขา ช่องเขา และยอดเขาในจังหวัดตาก กาญจนบุรี เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ 3.ภาคใต้ได้แก่ บริเวณพื้นที่ภูเขา ช่องเขาและพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาส

             ทั้งนี้หลักเกณฑ์ที่สามารถดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมได้จะต้องในพื้นที่ที่มีสายส่งรองรับ โดยขนาดตั้งแต่ระดับแรงดัน 22 กิโลโวลต์ ซึ่งจะสามารถรองรับโรงไฟฟ้าที่มีกำลังผลิตน้อยกว่าหรือเท่ากับ8 เมกะวัตต์  หากโรงไฟฟ้ามีขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ10 เมกะวัตต์ในพื้นที่ต้องมีสายส่งระดับแรงดัน33 กิโลโวลต์ และในส่วนของโรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตมากกว่า10 เมกะวัตต์ จะต้องเชื่อมต่อกับแรงดันไฟฟ้าขนาด 115 กิโลโวลต์ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)

                นายประพนธ์ กล่าวว่าปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมของไทยในช่วงเดือนตุลาคม 2559- กันยายน 2560 มีกำลังการผลิตและเตรียมแผนขายไฟฟ้าเข้าระบบโดยรวมแล้วทั้งสิ้น 144 โครงการ คิดเป็นปริมาณกำลังไฟฟ้าติดตั้งรวม 384.9 เมกะวัตต์  โดยแบ่งเป็น โครงการที่ขายไฟแล้ว จำนวน 14 โครงการ ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 243.52เมกกะวัตต์โครงการที่จะเตรียมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ ปี 2559จำนวน2  โครงการ ขนาดกำลังการผลิต 139.2 เมกกะวัตต์ และโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมที่อยู่นอกสายส่ง  (OFFGRID)  จำนวน 128โครงการกำลังการผลิต 2.18 เมกกะวัตต์
 
Comment : พพ.เผยกว่า10 จ.พื้นที่ศักยภาพโรงไฟฟ้าพลังงานลม
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ