บางจากฯ ชี้ช่องลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น

04/11/2016 | 746 | Tags : News cate_sub_2_1

บางจากฯ ชี้ช่องลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บรรยายเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่ประเทศญี่ปุ่น โดยยกตัวอย่างการเข้าไปลงทุนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทบางจากฯ เพื่อพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 236 เมกะวัตต์ (กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 194 เมกะวัตต์) เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำพลังงานหมุนเวียน

ทั้งนี้การเข้าไปลงทุนดังกล่าวได้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นมีมาตรการสนับสนุนในรูปแบบ Feed-in Tariff และเป็นประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ รวมทั้งมีระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ที่ยาวกว่าในประเทศอื่นๆ อย่างไรก็ตามประเทศญี่ปุ่นมีแผนเปลี่ยนแปลงนโยบายหลายอย่าง เช่น สิทธิในการงดรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้ในบางช่วงเวลา (Curtailment) การยกเลิกใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าในรายที่ไม่สามารถทำสัญญาเชื่อมต่อไฟฟ้าได้ภายในไตรมาสแรกของปีหน้า และการกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยวิธีการประมูลเพื่อกระตุ้นการแข่งขันด้านราคาในอนาคต

ซึ่งบีซีพีจีฯ ได้ทำการติดตามในเรื่องนี้และมีการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสม โดยมีเป้าหมายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานต่างๆ เช่น พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานน้ำ ฯลฯ ทั้งในประเทศญี่ปุ่น ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการลงทุน คาดว่าสามารถขยายการลงทุนได้รวม 1,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2563
Comment : บางจากฯ ชี้ช่องลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น