กบง.ตึงราคาแอลพีจีเดือนพฤศจิกายน 20.29 บาทต่อกิโลกรัม

07/11/2016 | 807 | Tags : News cate_sub_2_1


 

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ซึ่งมี พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ว่า ที่ประชุม กบง. พิจารณาตึงราคาก๊าซแอลพีจีเดือนพฤศจิกายนนี้ อยู่ที่ 20.29 บาทต่อกิโลกรัม แม้ว่าราคาแอลพีจีปัจจุบันอยู่ที่ 410 เหรียญสหรัฐต่อตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 58 เหรียญสหรัฐต่อตัน

 

ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเดือนตุลาคม 2559 อ่อนค่าลงจากเดือนก่อน 0.3167 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ มาอยู่ที่ 35.2181 บาท/เหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาต้นทุนเฉลี่ยการจัดหาแอลพีจีทั้งระบบ ซึ่งเป็นราคาซื้อตั้งต้นของแอลพีจี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.6521 บาทต่อกิโลกรัม จาก 12.9979 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 13.6500 บาทต่อกิโลกรัม แต่เพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาขายปลีกแอลพีจีในประเทศ ดังนั้น ที่ประชุม กบง. จึงเห็นควรให้คงราคาขายปลีกแอลพีจีเดือนพฤศจิกายน 2559 ไว้ที่ 20.29 บาทต่อกิโลกรัม โดยให้กองทุนน้ำมันฯ รับภาระชดเชย 0.6521 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิมเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ ที่ 0.3211 บาทต่อกิโลกรัม เป็นกองทุนน้ำมันฯ ชดเชยที่ 0.3310 บาทต่อกิโลกรัม ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป นับเป็นการตึงราคาไว้ที่ 20.09 บาทต่อกิโลกรัมนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

 

จากการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ดังกล่าว ส่งผลทำให้กองทุนน้ำมันฯ ในส่วนของก๊าซแอลพีจีมีรายจ่ายประมาณ 98 ล้านบาทต่อเดือน โดยฐานะสุทธิของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 อยู่ที่ 41,607 ล้านบาท แบ่งเป็น 1) ในส่วนของบัญชีก๊าซแอลพีจีอยู่ที่ 7,595 ล้านบาท และ 2) ในส่วนของบัญชีน้ำมันสำเร็จรูป อยู่ที่ 34,012 ล้านบาท

 

++++++++++++++++++++++++

Comment : กบง.ตึงราคาแอลพีจีเดือนพฤศจิกายน 20.29 บาทต่อกิโลกรัม