เอสเอสไอคว้ารางวัล ASEAN Energy Awards 2014เอสเอสไอคว้ารางวัล ASEAN Energy Awards 2014

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี (ซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม (ขวา) ปลัดกระทรวงพลังงานมอบรางวัล  ASEAN Energy Awards 2014 ประเภทการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในโรงงานขนาดใหญ่ แก่นายทินกร ผดุงวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ในพิธีรับรางวัล 32nd ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) and Associated Meetings  ซึ่งนับเป็นรางวัลแรกระดับอาเซียนของบริษัท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Comment : เอสเอสไอคว้ารางวัล ASEAN Energy Awards 2014