ปตท. สืบสานพระราชปณิธานสร้างคน มอบทุนการศึกษาเยาวชนไทยกว่า ๒,๕๐๐ คน

09/12/2016 | 1453 | Tags : News cate_sub_2_1

ปตท. สืบสานพระราชปณิธานสร้างคน มอบทุนการศึกษาเยาวชนไทยกว่า ๒,๕๐๐ คน           นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท. ประจำปี ๒๕๕๙  ให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์รอบพื้นที่ปฏิบัติงานของ ปตท. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา จำนวน ๒,๖๒๙ ทุน งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดย ปตท. ได้สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษา ด้วยการสนับสนุนงานการศึกษาผ่านโครงการมอบทุนการศึกษา ปตท. ตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ อย่างต่อเนื่องเป็นต้นมา

Comment : ปตท. สืบสานพระราชปณิธานสร้างคน มอบทุนการศึกษาเยาวชนไทยกว่า ๒,๕๐๐ คน