สร.กฟผ.ยื่นหนังสือถึงพรรคประชาธิปัตย์ทบทวนข้อเสนอยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหิน

13/12/2016 | 1315 | Tags : News cate_sub_2_1

สร.กฟผ.ยื่นหนังสือถึงพรรคประชาธิปัตย์ทบทวนข้อเสนอยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหินนายประกอบ  ปริมล ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(สร.กฟผ.) ได้ยื่นหนังสือถึงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โดยระบุว่า ตามที่ พรรคประชาธิปัตย์ได้มีหนังสือที่ ปชป. ๕๙๙๐๐๑๖๙/๒๕๕๙  ลงวันที่ ๖ ธันวาคม  ๒๕๕๙  ถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  เรื่องข้อเสนอให้ยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหินเพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas "LNG")    โดยกล่าวถึงข้อกังวลของอุปสรรคและปัญหา รวมถึงอ้างเหตุผลว่า ต้นทุนเชื้อเพลิงสูง มีผู้จัดจำหน่ายมากราย การก่อสร้าง การขออนุญาตและการดำเนินการอื่นๆใช้ระยะเวลานาน รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นั้น

สร.กฟผ. ขอขอบคุณในข้อกังวลของอุปสรรคและปัญหา แต่เหตุผลที่ทางพรรคประชาธิปัตย์ อ้างถึงเป็นการให้ข้อมูลด้านเดียวที่ทำให้ประชาชนสับสนและเกิดความขัดแย้งทางความคิด โดยเฉพาะในสถานการณ์ทางด้านพลังงานของประเทศในพื้นที่ภาคใต้ที่พี่น้องประชาชนต้องการความมั่นคงของระบบพลังงานไฟฟ้าการพัฒนาพื้นที่ให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งข้อเท็จจริงแล้ว พลังงานไฟฟ้ามีการตั้งสัดส่วนของประเภทเชื้อเพลิงเพื่อให้เกิดความมั่นคง รวมถึงราคาต้นทุนที่เป็นปัจจัยหลักที่จะกระทบต่อประชาชนโดยทั่วไปที่ต้องแบกรับภาระโดยที่  LNG มีราคาสูงกว่า Coal  ประมาณ ๒๐ % (ปี ๒๕๕๙)  รวมถึงผลกระทบในการก่อสร้างท่อก๊าซที่มีผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมากจึงต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาและดำเนินการนานปลายปี ทำให้การพัฒนาประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ต้องสะดุดหยุดลง ทั้งที่ ขณะนี้โครงการโรงไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ได้ผ่านขั้นตอนต่างๆ และพร้อมที่จะเริ่มโครงการฯ

การที่พรรคประชาธิปัตย์ ได้ออกมาแสดงบทบาทคัดค้านในการสร้างโรงไฟฟ้าในครั้งนี้นั้น สร.กฟผ. จึงใคร่ขอให้ทางพรรคประชาธิปัตย์นำกลับไปทบทวนโดยคำนึงถึงความมั่นคง และเสถียรภาพดทางด้านการจัดการเชื้อเพลิงและต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ซึ่งทั้งหลายทั้งมวลผู้รับภาระคือประชาชนโดยส่วนรวม  สร. กฟผ. เห็นว่าหากพรรคประชาธิปัตย์ให้การสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหินที่กำลังดำเนินการอยู่นี้ ก็จะสามารถช่วยคลี่คลายปัญหาบางประการที่มีอยู่และทำให้โครงการสามารถประสบผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ที่จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามีการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องรวดเร็ว

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า สร.กฟผ.  ยังคงยืนหยัดบนความถูกต้องไม่เกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์อื่นใดทางการเมืองและพร้อมปกป้องต่อสู้เพื่อผลประโยชน์และความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อประชาชนทุกระดับสืบไปComment : สร.กฟผ.ยื่นหนังสือถึงพรรคประชาธิปัตย์ทบทวนข้อเสนอยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหิน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ