ไทยคว้า13รางวัล ASEAN Energy Awards 2014

26/09/2014 | 2507 | Tags : ASEAN Energy Awards 2014

ไทยครองความเป็นหนึ่ง ผู้นำด้านพลังงานภูมิภาคอาเซียน คว้า 13 รางวัลเกียรติยศ มั่นใจพร้อมก้าวสู่ AEC


นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในงานประกาศรางวัลการประกวดผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนระดับภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEAN Energy Awards 2014 ครั้งที่ 32 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปรากฏว่า ตัวแทนผู้เข้าประกวดจากประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลมาครองได้สูงสุดถึง 13 รางวัล จากทั้งหมด 45 รางวัล   ครองแชมป์คว้ารางวัลมากที่สุดในกลุ่ม 10 ประเทศอาเซียน โดยรางวัลที่ได้รับแบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ จำนวน 7 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล และรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 4 รางวัล ดังนี้


ผลงานด้านพลังงานไทย ในเวที ASEAN Energy Awards 2014

 ด้านพลังงานทดแทน

รางวัลชนะเลิศ

โครงการเชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) ได้แก่

 โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ

โดย บริษัท ซินดิคาร์ทุม ซัสเทนเอเบิล รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด

โครงการพลังงานความร้อนร่วมจากพลังงานหมุนเวียน (Co-Generation) ได้แก่

 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล

โดย บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 3 จำกัด (โรงไฟฟ้า 4)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

โครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่ที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) ได้แก่

 โครงการระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ (A Wastewater Treatment Plant, Biogas) โดย บริษัท อี 85 จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่ที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) ได้แก่

 โครงการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนจากขยะชุมชน

โดย บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

ด้านอนุรักษ์พลังงาน

1. การประกวดการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

การบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในอาคารขนาดใหญ่ (Large Building Category) ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ

 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

โดย บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 โรงพยาบาลพญาไท

โดย บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัดการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในอาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก (Small and Medium Building Category) ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ

 โรงพยาบาลกันตัง

โดย กระทรวงสาธารณสุข

การบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก (Small and Medium Industries Category) ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ


 บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าววังแดง)

การบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในโรงงานขนาดใหญ่ ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ

 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ประเภท Special Submission ในโรงงาน ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ

บริษัท ไทย เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน)

2. การประกวดอาคารอนุรักษ์พลังงานดีเด่น

ประเภท New and Existing Building ได้แก่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

โดย บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำกัด

ประเภทอาคารออกแบบตามภูมิอากาศร้อนชื้น (Tropical Building) ได้แก่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ภูนาคำ รีสอร์ท

โดย บริษัท ภูนาคำ รีสอร์ท จำกัด

ประเภทอาคารเขียว (Green Building) (New) ได้แก่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

คิง เพาเวอร์ พัทยา คอมเพล็กซ์

โดย บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


นายณรงค์ชัย กล่าวต่อว่า ความสำเร็จเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากหน่วยงานเหล่านี้ไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการลดใช้พลังงาน และนี่คือต้นทางแห่งความสำเร็จของหน่วยงานที่จะเป็นตัวอย่าง             ในการขับเคลื่อน ผลักดันให้เกิดการคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ และสานต่อ เพื่อดูแลโลกใบนี้ด้วยวิธีที่เป็นรูปธรรม มากกว่านี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการดำเนินนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทยที่พร้อมจะเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนในระดับอาเซียน และยังแสดงให้เห็นถึง  ความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community) ปลายปี 2558 นี้


Comment : ไทยคว้า13รางวัล ASEAN Energy Awards 2014
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ