บอร์ด ปตท.อนุมัติงบลงทุน 5 ปี ขยายโครงสร้างพื้นฐาน

17/12/2016 | 1634 | Tags : News cate_sub_2_1

บอร์ด ปตท.อนุมัติงบลงทุน 5 ปี ขยายโครงสร้างพื้นฐาน
           นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ว่า คณะกรรมการ ปตท.มีมติเห็นชอบแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2560 ? 2564) วงเงินรวม 338,849 ล้านบาท แบ่งเป็น ปี 2560 จำนวน 83,661 ล้านบาท ปี 2561 จำนวน 102,282 ล้านบาท ปี 2562 จำนวน 60,486 ล้านบาท ปี 2563 จำนวน 34,327 ล้านบาท และ ปี 2564 จำนวน 58,093 ล้านบาท

           ปตท.แบ่งหมวดการใช้งบประมาณการลงทุนตลอด 5 ปี ตาม 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ซึ่งจะใช้เงินลงทุนจำนวน 186,524 ล้านบาท   ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่ม จำนวน 150,673 ล้านบาท และ ยุทธศาสตร์ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 1,652 ล้านบาท

           นายเทวินทร์ กล่าวว่า กลุ่ม ปตท.ให้น้ำหนักการลงทุนในกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานเป็นสำคัญ อาทิ การขยายความสามารถในการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (คลังแอลเอ็นจี เทอมินัล 1 และ 2) เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น   การพัฒนาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  และการพัฒนาสถานีบริการ  รวมทั้งจะมีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการรองรับการดำเนินงานในระยะยาว

           นอกจากนี้ ปตท.จะยังเดินหน้าด้านการพัฒนากระบวนการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่ปัจจุบันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินการอย่างชัดเจน และติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด
Comment : บอร์ด ปตท.อนุมัติงบลงทุน 5 ปี ขยายโครงสร้างพื้นฐาน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ