กวาด 9 รางวัล ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับโลก 2014

26/09/2014 | 1960 | Tags : Move World Together


ผู้นำเยาวชน Move World Together กวาด 9 รางวัล
ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับโลก 2014


นายประภาส วิชากูล รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะโฆษก กฟผ. เปิดเผยว่า คณะกรรมการประกวดเทคโนโลยีระดับโลก The 10 th Taipei International Invention Show & Technomart - INST 2014 ได้รายงานผลการประกวด และจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีระหว่างประเทศ พิจารณามอบรางวัลให้แก่ 2 ผลงาน ของผู้นำเยาวชนไทยจากโครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกันถึง 9 รางวัล ประกาศความสามารถของเยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษาคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ในเวทีประกวดระดับโลก ซึ่งมีหน่วยงานองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนจาก 15 ประเทศ ส่งผลงานของนักวิจัย นักวิชาการ

นักประดิษฐ์คิดค้น นักเรียนนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมการประกวด และจัดแสดงผลงานมากกว่า1,000 ผลงาน ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าเมืองไทเป (Taipei World Trade Centre -  TWTC ) ประเทศไต้หวัน เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา

นายประภาส วิชากูล กล่าวต่อไปว่า ผลงานของเยาวชนไทยที่สร้างชื่อเสียง คว้ารางวัลได้ถึง 9 รางวัลในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผลงานกระติบไฟฟ้า (Electric Sticky Rice Cooker) ของโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ในพื้นที่ กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น กวาดไปถึง 5 รางวัล คือ 1) รางวัลพิเศษเกียรติยศHonorable Mention Awards
2) รางวัล Special Award จาก ประเทศเกาหลีใต้ 3) รางวัล Special Award จากประเทศการ์ต้า 4) รางวัล Special Award จากประเทศไต้หวัน และ 5) รางวัลนวัตกรรมที่ชาญฉลาด TIIIA Award for the excellent Invention จาก TIIIA Outstanding Diploma ส่วนผลงานเตาประหยัดพลังงาน (Sustainable Energy Stove) ของโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี ในพื้นที่ กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี กวาดไป  4 รางวัล ประกอบด้วย 1) รางวัลเหรียญเงิน (Silver medal Award) 2) รางวัล Special Award จากประเทศไต้หวัน 3) รางวัล Special Awardจากประเทศเกาหลีใต้ และ 4) รางวัล Leading Innovation Award มอบจากเครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ
(Intellectual Property Network Forum - IIPNF )

สำหรับผลงาน ?กระติบไฟฟ้า? มีคุณสมบัติพิเศษในการนึ่งประกอบอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้เวลาน้อยและประหยัดพลังงาน สามารถนึ่งข้าวเหนียว น้ำหนัก 800 กรัม ได้ในเวลา 15-20 นาที เมล็ดข้าวเหนียวเป็นเงาสวยหอมนุ่มอร่อย ส่วนทางด้าน ?เตาประหยัดพลังงาน? สามารถให้ความร้อนได้อย่างรวดเร็วและประหยัดการใช้ถ่านไม้หรือถ่านอัดแท่งได้ถึง 300% ถ่านอัดแท่งขนาด 100 กรัม สามารถใช้ได้นานถึง 4-6 ชั่วโมง ซึ่งทั้ง 2 ผลงาน ได้ขึ้นทะเบียนขอจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตรแล้วก่อนหน้านี้ และเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ที่ให้ประโยชน์ และอำนวยความสะดวกด้านความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตแบบพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ในด้านการประกอบอาหาร ผสมผสาน กับแนวคิดของเยาวชนคนรุ่นใหม่ และหลักการของโครงการ Move World Together ที่มุ่งเน้นการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้เป็นอย่างดี


ทั้งนี้ โครงการ Move World Together : เคลื่อนโลกไปด้วยกัน ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานโดย กฟผ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกอบด้วย ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศ.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่ปรึกษาและส่งผลงานเข้าประกวด และความร่วมมือของภาคีเครือข่ายจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) และสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อการสื่อสารด้านพลังงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเด็ก และเยาวชนในการพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนรวมอย่างยั่งยืน และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็น กลุ่มที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ได้มีเวทีแสดงความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม สู่การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ดูแลและพัฒนาประเทศชาติ และสังคมโลกในอนาคต

 

Comment : กวาด 9 รางวัล ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับโลก 2014
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ