GPSCเพิ่มพอร์ตลงทุนพลังงานทดแทนเริ่มรับรู้รายได้โซลาร์สหกรณ์ จันทบุรี 5 MW

06/01/2017 | 1312 | Tags : News cate_sub_2_1

GPSCเพิ่มพอร์ตลงทุนพลังงานทดแทนเริ่มรับรู้รายได้โซลาร์สหกรณ์ จันทบุรี 5 MW        ดร.เติมชัย บุนนาค กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือGPSCแกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของกลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า การดำเนินการก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้ง จังหวัดจันทบุรี จำกัด กำลังผลิต5 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่บนพื้นที่75 ไร่ ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการโดย บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (Combined Heat and Power Producing Co.,Ltd. :CHPP) ซึ่งGPSCถือหุ้น100% เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ตั้งแต่วันที่30ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

"หลังจากที่การก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ได้ทำการทดสอบการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (First Synchronization) แล้วเมื่อวันที่19 ธันวาคม2559 ซึ่งผลการทดสอบได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครบถ้วน จึงทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายไฟเข้าระบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตั้งแต่30 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา"

ทั้งนี้บริษัทCHPPได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายไฟฟ้าภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรเฟสแรก โดยบริษัทฯได้ยื่นในส่วนของโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์กำลังผลิต5เมกะวัตต์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 75 ไร่ ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ได้กำหนดเงื่อนไขให้จ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)ภายในวันที่30ธันวาคม 2559

        "โครงการนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ โดยสามารถดำเนินการก่อสร้าง ทดสอบการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้บรรลุตามแผน และสามารถจ่ายไฟตามกำหนด  ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีผลตอบแทนที่มั่นคงตลอดอายุโครงการ 25 ปีตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ขณะเดียวกันการดำเนินงานโครงการนี้ ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งในด้านการเป็นผู้ผลิต จัดหาพลังงานทางเลือกให้กับภาครัฐ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ โดยเฉพาะการเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคชุมชน ในท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน" ดร.เติมชัยกล่าว

Comment : GPSCเพิ่มพอร์ตลงทุนพลังงานทดแทนเริ่มรับรู้รายได้โซลาร์สหกรณ์ จันทบุรี 5 MW