กระทรวงพลังงาน โดย กฟผ. และปตท. พร้อมระดมการช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

10/01/2017 | 1302 | Tags : News cate_sub_2_1

กระทรวงพลังงาน โดย กฟผ. และปตท. พร้อมระดมการช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้


 


          นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม  ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า  กระทรวงพลังงาน ได้ติดตามสถานการณ์ปัญหาภัยพิบัติอุทกภัย ซึ่งได้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เบื้องต้นกระทรวงพลังงาน ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ซึ่งประสบภัยพิบัติดังกล่าว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญๆ ดังนี้

            กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ได้มีการช่วยเหลือสำคัญ ๆ  ได้แก่ การทยอยส่งมอบถุงยังชีพ จานวน10,000ชุด มูลค่า 5,500,000 บาท และกระจายความช่วยเหลือผ่านหน่วยงานในพื้นที่ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ใกล้เคียงผ่านหน่วยงานในพื้นที่ เช่น คลังปิโตรเลียมสุราษฎ์ธานี คลังปิโตรเลียมสงขลา โรงแยกก๊าซขนอม และคลังน้ำมันภูเก็ต เป็นต้น รวมไปถึงการเปิดหน่วยรับบริจาคสิ่งของและกระจายความช่วยเหลือโดยจัดหาน้ำดื่ม ข้าวกล่อง และที่พักพิงชั่วคราวในจังหวัดนครศรีธรรมราช  สุราษฎร์ธานี ชุมพร และพังงา รวม 4 สถานี

            การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  ได้มีการช่วยเหลือสำคัญ ๆ ได้แก่ การเร่งส่งมอบถุงยังชีพให้แก่พื้นที่ภาคใต้รวม 2,000 ถุง ในช่วงเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และเร่งทยอยการช่วยเหลือในพื้นที่ เช่น ที่จังหวัดกระบี่ มีการระดมมอบถุงยังชีพ 3,500 ถุง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการมอบถุงยังชีพ 500 ถุง มอบน้ำดื่ม 2,000 ขวด รวมทั้งในพื้นที่ของ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ กฟผ. ได้จัดส่งรถบรรทุกเพื่อขนส่งผู้ประสบภัย และได้จัดหารถดับเพลิง เพื่อแจกจ่ายน้ำสะอาด รวม 30,000 ลิตร นอกจากนี้ ยังได้มีการตั้งโรงครัว และจัดหาเครื่องอุปโภค ในพื้นที่ อ.เทพา จังหวัด โดยมีการมอบถุงยังชีพ 6,500 ชุด และน้ำดื่มจำนวน 2,000 ขวด เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องภาคใต้

            ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน จะได้เตรียมระดมงบประมาณสนับสนุนการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้อย่างต่อเนื่องผ่านหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้ และเชื่อว่าภัยพิบัติจากอุทกภัยครั้งนี้ จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

Comment : กระทรวงพลังงาน โดย กฟผ. และปตท. พร้อมระดมการช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ