กฟน. ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีถูกกล่าวพาดพิงรับสินบนเจเนอรัล เคเบิล

24/01/2017 | 962 | Tags : News cate_sub_2_1

กฟน. ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีถูกกล่าวพาดพิงรับสินบนเจเนอรัล เคเบิล

 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงว่า กฟน. รับทราบข้อมูลจากสื่อมวลชน กรณี อ้างว่าการจ่ายสินบนของบริษัท เจเนอรัล เคเบิล คอร์ปอเรชัน จำกัด ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยมีการกล่าวว่าในช่วงปี ค.ศ. 2012-2013 ได้มีการนำเงินบางส่วนไปใช้ในทางทุจริตเพื่อจำหน่ายสินค้าให้แก่รัฐวิสาหกิจไทย 3 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นั้น

ตนเองในฐานะประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงได้ดำเนินการตามระเบียบการไฟฟ้านครหลวง เมื่อมีเหตุต้องสงสัย ซึ่งกรณีรับสินบนดังกล่าวถือเป็นเหตุต้องสงสัย จึงได้มีการมอบหมายให้ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ดำเนินการตามระเบียบของ การไฟฟ้านครหลวง โดยการตั้งกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรับสินบนดังกล่าว ซึ่งขอทราบผลการตรวจสอบโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ยังได้มีการรายงานให้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของการไฟฟ้านครหลวง ทราบถึงมาตรการการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว ซึ่งท่านได้มีการกำชับให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการให้ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่อไป
Comment : กฟน. ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีถูกกล่าวพาดพิงรับสินบนเจเนอรัล เคเบิล
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ