บอร์ด ปตท. ให้นโยบายการสืบสวนกรณีโรลส์-รอยซ์ สนับสนุนการทำงานของ ป.ป.ช.

27/01/2017 | 1033 | Tags : News cate_sub_2_1

บอร์ด ปตท. ให้นโยบายการสืบสวนกรณีโรลส์-รอยซ์ สนับสนุนการทำงานของ ป.ป.ช.

 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการยึดมั่นในหลัก ธรรมาภิบาลขององค์กร ไม่ประนีประนอมใดๆ ทั้งสิ้นกับการทุจริต (Zero Tolerance) และให้นโยบายในการสืบสวนกรณีโรลส์-รอยซ์ เพื่อเป็นบทเรียนในการป้องกันเหตุทุจริตมิให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต พร้อมทั้งขอให้ ปตท. ให้ความร่วมมือสนับสนุน ป.ป.ช. อย่างจริงจังต่อไป

โดยแนวทางการสืบสวนตามนโยบายของคณะกรรมการ ปตท. มุ่งเน้นว่า มีการเอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือไม่ ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) วิธีการกำหนดคุณสมบัติ (Specification) 2) วิธีการประมูล 3) การกำหนดราคากลาง โดยให้เก็บข้อมูลทั้งกระบวนการและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งกำชับให้ระบุโอกาสที่จะเกิดการทุจริต เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยการสืบสวนครั้งนี้ให้กันผู้ที่เกี่ยวข้องออกไปทั้งหมด ไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง นอกจากนี้ขอให้ ปตท. จัดทำฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาคู่ค้า

"ปตท. จะร่วมมือกับ ป.ป.ช. โดยเปิดพื้นที่ให้เข้ามาเก็บข้อมูลเพื่อความคล่องตัวในการสืบสวน ขณะเดียวกัน ปตท. ก็ได้ขอความร่วมมือจาก ป.ป.ช. เพื่อให้ทราบตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้ ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน ปตท. ได้มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมาโดยตลอด อาทิ การเข้าร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม การกำหนดราคากลาง เพื่อป้องกันการทุจริต และจะดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป" นายเทวินทร์ กล่าว
----------------------------------
Comment : บอร์ด ปตท. ให้นโยบายการสืบสวนกรณีโรลส์-รอยซ์ สนับสนุนการทำงานของ ป.ป.ช.
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ