บีซีพีจี สยายปีกรุกธุรกิจพลังงานลมในฟิลิปปินส์

30/01/2017 | 800 | Tags : News cate_sub_2_1

บีซีพีจี สยายปีกรุกธุรกิจพลังงานลมในฟิลิปปินส์ 
นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในข้อตกลงเงื่อนไขการเข้าซื้อกิจการกับ บริษัท ซีเอไอเอฟ III จำกัด หรือ แคปเอเชีย เพื่อเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 40 ใน บริษัท เพโทรวินด์ เอเนอร์ยี จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลมรายใหญ่ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วขนาด 36 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาขนาด 14 เมกะวัตต์ ที่นาบาส บนเกาะวิซายัสตะวันตก ประเทศฟิลิปปินส์
 
ทั้งนี้การลงทุนดังกล่าวเป็นการเข้าซื้อหุ้นผ่านทาง บริษัท แคปเอเชีย อาเซียน วินด์ โฮลดิงส์ โคเปอเรทีฟ ยูเอ (แคปเอเชีย วินด์) ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2560 และรับรู้ผลกำไรในปีเดียวกันทันที
 
การเข้าลงทุนในครั้งนี้ ทำให้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งประกอบธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ธนาคาร ประกันภัย สถาบันการศึกษา อสังหาริมทรัพย์ และรับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น โดยทั้งสองบริษัทมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศฟิลิปปินส์และในระดับภูมิภาคต่อไป
 
อนึ่ง การเข้าซื้อกิจการพลังงานลมของบีซีพีจีในครั้งนี้นับเป็นการขยายธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่นอกเหนือไปจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของกลุ่มบริษัทที่จะขยายการลงทุน พัฒนา และบริหารโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดในรูปแบบอื่นๆ ไปทั่วโลก รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต
Comment : บีซีพีจี สยายปีกรุกธุรกิจพลังงานลมในฟิลิปปินส์