เชลล์ขายหุ้นในแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช

31/01/2017 | 780 | Tags : News cate_sub_2_1

เชลล์ขายหุ้นในแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช


 

กรุงเทพ 31 มกราคม พ.ศ. 2560: เชลล์ได้ทำการตกลงขาย Shell Integrated Gas Thailand Pte Limited และ Thai Energy Company Limited ให้แก่ KUFPEC Thailand Holdings Pte Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) การซื้อขายบริษัทในเครือทั้งสองซึ่งมีสัดส่วนหุ้นรวมทั้งหมด 22.222% ในแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชนอกฝั่งทะเลตอนใต้ของประเทศไทย ประกอบด้วยแปลงหมายเลข 15 แปลงหมายเลข 16 แปลงหมายเลข 17 และแปลงหมายเลข G12/48 ด้วยมูลค่า 900 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นที่คาดว่าการซื้อขายดังกล่าวจะเรียบร้อยแล้วในไตรมาสแรกของปีนี้

แหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างเชลล์ (22.222%) บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (44.445%) และบริษัทTotal (33.333%)

การซื้อขายดังกล่าวต่อเนื่องจากที่เชลล์เคยมีประกาศเรื่องจะมีการทบทวนแผนการลงทุนทั้งหมดเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตั้งเป้าขายสินทรัพย์ 3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมที่ต้องการบริหารสัดส่วนการลงทุนให้มีความเหมาะสมภายหลังจากการเข้าซื้อกิจการของกลุ่ม BG

นโยบายดังกล่าวนี้ไม่มีผลกระทบกับสัดส่วนของสิทธิสัมปทานของเชลล์ในแปลงหมายเลข 7 แปลงหมายเลข 8 และ แปลงหมายเลข 9  เชลล์ยังคงเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการขยายธุรกิจทั้งในด้านการค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง และด้านก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยต่อไป เชลล์แห่งประเทศไทยดำเนินกิจการในประเทศไทยเป็นเวลานานถึง 125 ปี มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ธุรกิจการค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และยางมะตอย ซึ่งเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงทั้งในด้านคุณภาพ และด้านนวัตกรรม มีส่วนเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  และเชลล์มุ่งมั่นที่จะดำเนินการขยายธุรกิจดังกล่าว รวมถึงธุรกิจก๊าซธรรมชาติให้เติบโตพร้อมไปกับการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป
Comment : เชลล์ขายหุ้นในแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ