ปตท. ส่งมอบโครงการต้นแบบการใช้ไฮดรอลิคแรมปั๊มกับพื้นที่บนภูเขาสูงที่มีแหล่งน้ำซับขนาดเล็ก

14/02/2017 | 635 | Tags : Event cate_sub_3_1

ปตท. ส่งมอบโครงการต้นแบบการใช้ไฮดรอลิคแรมปั๊มกับพื้นที่บนภูเขาสูงที่มีแหล่งน้ำซับขนาดเล็ก               นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอแม่ระมาด ร่วมทำพิธีเปิดและส่งมอบ "โครงการพลังธรรมชาติ พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน บ้านต้นผึ้ง"  ให้แก่ชุมชนหมู่บ้านต้นผึ้ง ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดย ปตท. ได้ร่วมกับ อบต.สามหมื่น และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านต้นผึ้ง ดำเนินการติดตั้ง "ไฮดรอลิคแรมปั๊ม" เพื่อนำน้ำจากเเหล่งน้ำซับขนาดเล็กในหุบเขา ขึ้นไปสำรองในถังเก็บน้ำของหมู่บ้านซึ่งสูงกว่าหุบเขากว่า 80 เมตร ช่วยให้ชุมชนมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าและน้ำมันในการปั๊มน้ำ
Comment : ปตท. ส่งมอบโครงการต้นแบบการใช้ไฮดรอลิคแรมปั๊มกับพื้นที่บนภูเขาสูงที่มีแหล่งน้ำซับขนาดเล็ก
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ