PTTGC ประกาศผลประกอบการปี 2559 กำไรสุทธิ 25,602 ล้านบาท

16/02/2017 | 925 | Tags : News cate_sub_2_1

PTTGC ประกาศผลประกอบการปี 2559 กำไรสุทธิ 25,602 ล้านบาท
นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO)  บริษัท พีทีที   โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ? PTTGC เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 มีกำไรสุทธิจำนวน 25,602 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปี 2558 โดยมีปัจจัยหลักจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้บริษัทฯ รับรู้กำไรมูลค่าสต๊อกน้ำมันที่สูงขึ้น มี EBITDA จำนวน 48,147 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จาก ปี 2558 

โดยในไตรมาส 4/2559 มีกำไรสุทธิจำนวน 9,744 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 108 จากไตรมาส 4/2558 ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 4,690 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นร้อยละ 57 จากไตรมาส 3/59 ที่มีผลกำไรรวมสุทธิอยู่ที่ 6,226 ล้านบาทสำหรับปี 2560 บริษัทฯ คาดว่าราคาน้ำมันดิบ จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับราคา 52-55 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล เหตุผลเนื่องมาจากความต้องการใช้น้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น  คาดว่าความต้องการใช้น้ำมันของโลกจะเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน มาอยู่ที่ระดับ 97.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน

สำหรับการดำเนินงานโครงการ MAX หรือ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กรโดยมีเป้าหมายหลักที่จะยกระดับผลประกอบการให้ดีขึ้นได้ในลักษณะต่อเนื่องทุกปีโดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพิ่มผลกำไรของบริษัทฯ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และลดค่าใช้จ่าย ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนที่เริ่มดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

สรุปสถานการณ์ปี 2560 ดังนี้
แนวโน้มสถานการณ์ตลาดปิโตรเลียมในปี 2560 คาดว่าส่วนต่างราคาน้ำมันดีเซลกับน้ำมันดิบดูไบจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยไปอยู่ที่ระดับ 11.50 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล เช่นเดียวกับส่วนต่างราคาน้ำมันแก๊สโซลีนกับน้ำมันดิบดูไบที่คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 15.70 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล จากความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น

บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเดินเครื่องโรงกลั่นได้เต็มที่ในปี 2560 ที่อัตราร้อยละ 100 ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีการหยุดผลิตตามแผน คาดผลประกอบการในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมจะปรับตัวดีขึ้นในปี 2560

 ธุรกิจอะโรเมติกส์ปรับตัวดีขึ้นจากความต้องการผลิตภัณฑ์ปลายทาง ส่งผลให้ส่วนต่างของเบนซีนและพารา ไซลีนปรับตัวดีขึ้นจากที่คาดการณ์ก่อนหน้านี้ คาดว่าส่วนต่างผลิตภัณฑ์พาราไซลีนกับคอนเดนเสทจะทรงตัวอยู่ในระดับ 413 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

แนวโน้มสถานการณ์ธุรกิจโอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องในปี 2560 คาดว่าราคาเม็ดพลาสติกในปี 2560           จะอยู่ในกรอบเดียวกับปี 2559 ที่ประมาณ 1,153 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

Comment : PTTGC ประกาศผลประกอบการปี 2559 กำไรสุทธิ 25,602 ล้านบาท
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ