กฟผ.เริ่มศึกษา EIA และ EHIA โครงการ รฟ.กระบี่ใหม่

28/02/2017 | 1013 | Tags : News cate_sub_2_1

กฟผ.เริ่มศึกษา EIA และ EHIA โครงการ รฟ.กระบี่ใหม่ 
 
                    

                   นายกรศิษฎ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า  กฟผ.น้อมรับปฏิบัติตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  เหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา  โดยให้ กฟผ. ยกเลิกผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)  ที่ กฟผ. ได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้ว  โดยท่านนายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
                   ทั้งนี้  กฟผ. ได้รับทราบหนังสือของสำนักนโยบายและแผน (สผ.) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560   แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (รายงาน EHIA) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)  ของ กฟผ. โดยให้ไปศึกษาและทำความเข้าใจใหม่ พร้อมกับทำ EIA ใหม่ โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
                   "กฟผ. เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่พร้อมจะปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เช่นทุกครั้งที่ผ่านมา โดยรอปฏิบัติตามขั้นตอนของการจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบ EIA และ EHIA ใหม่ ตามที่ สผ. กำหนดต่อไป"ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวทิ้งท้าย
 
Comment : กฟผ.เริ่มศึกษา EIA และ EHIA โครงการ รฟ.กระบี่ใหม่
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ