ไทยออยล์คว้ารางวัล THAILAND CORPORATE EXCELLENCE AWARDS 2016

07/03/2017 | 1483 | Tags : Event cate_sub_3_1

ไทยออยล์คว้ารางวัล THAILAND CORPORATE EXCELLENCE AWARDS 2016
 เมื่อเร็วๆนี้ คุณอธิคม เติบศิริ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลดีเด่น - ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน/ความรับผิดชอบต่อสังคม (THAILAND CORPORATE EXCELLENCE AWARDS 2016) จาก ดร.อุตตม สาวนายน (ซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี THAILAND CORPORATE EXCELLENCE AWARDS 2016 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN) ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรม สยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

Thailand Corporate Excellence Awards ตัดสินจากการสำรวจความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำที่มีจำนวน 1,000 บริษัทในประเทศไทย โดยรางวัลความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน / ความรับผิดชอบต่อสังคม(Sustainability Development / Corporate Social Responsibility Excellence) มอบให้กับองค์กรที่บริหารงานโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล/ความรับผิดชอบต่อสังคม และทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน
Comment : ไทยออยล์คว้ารางวัล THAILAND CORPORATE EXCELLENCE AWARDS 2016
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ