กฟผ. ร่วมกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ จ.ลำปาง เฝ้าระวังและป้องกันไฟป่าอย่างเต็มที่

16/03/2017 | 340 | Tags : News cate_sub_2_1

กฟผ. ร่วมกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ จ.ลำปาง เฝ้าระวังและป้องกันไฟป่าอย่างเต็มที่


        จากเหตุการณ์ไฟป่าลุกลามต่อเนื่อง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองและหมอกควันปกคลุม   ไปทั่วบริเวณ กฟผ. จึงได้ร่วมมือกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ จ.ลำปาง จัดเวรยามลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่า เพื่อเตรียมรับมือพร้อมป้องกันอย่างเต็มที่
        นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าลุกลามต่อเนื่องพื้นที่โดยรอบ อ.แม่เมาะ บริเวณ ต.พระบาท ต.เสด็จ อ.เมือง รวมถึงอำเภอข้างเคียง เช่น อ.งาว และ อ.แจ้ห่ม ผนวกกับกระแสลมได้พัดพาฝุ่นควันเข้ามาในพื้นที่ระหว่างวันที่ 1 ? 5 มีนาคม 2560 ทำให้สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ 2 แห่ง คือ สถานีตรวจวัดบริเวณ ต.แม่เมาะ และสถานีตรวจวัดบริเวณ ต.บ้านดง มีฝุ่นละออง PM10 เกินเกณฑ์มาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมิได้เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. แต่อย่างใด
        ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ.แม่เมาะให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานใน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง มาอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนเงินจำนวน 200,000 บาท ให้กับศูนย์ปฏิบัติการหมอกควันไฟป่าของ อ.แม่เมาะ และหน่วยดูแลป่าห้วยคิงตอนบน อีกทั้งจัดทีมรถจักรยานยนต์ลาดตระเวนในพื้นที่รอบเหมืองแม่เมาะ กฟผ. และจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำสนับสนุนการดับเพลิงจำนวน 8 คัน ดังนั้น หากท่านใดพบเห็นกลุ่มควันและเพลิงไหม้ในพื้นที่เหมืองแม่เมาะ กฟผ. หรือพื้นที่ข้างเคียง สามารถโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินหมายเลข 054-254555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
        ทั้งนี้ กฟผ.แม่เมาะ มีมาตรการป้องกันปัญหาไฟป่าเหมืองแม่เมาะมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีพื้นที่รับผิดชอบกว่า 90,000 ไร่ ซึ่งมีทั้งการจำแนกพื้นที่เสี่ยงภัย การจัดทำแนวกันไฟป่า กำจัดวัชพืชและนำไปทิ้งนอกพื้นที่นอกแปลงปลูกป่า และบริเวณรอบอาคารสถานที่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผาป่าและเผาเศษวัชพืช ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ กฟผ. กล่าวทิ้งท้าย

Comment : กฟผ. ร่วมกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ จ.ลำปาง เฝ้าระวังและป้องกันไฟป่าอย่างเต็มที่
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ